Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (73) / 1999

Strona 2
Jarosławy '98

 

Ojciec Jakub Kruczek - Przeor Klasztoru OO. Dominikanów, oddany całym sercem parafianom. Aktywnie działa na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych. Dzięki niemu powstała przyklasztorna świetlica dla dzieci i młodzieży oraz kawiarenka o niepowtarzalnym uroku i klimacie. Zorganizował wystawę szat liturgicznych w Muzeum - kamienicy Orsettich. Angażuje się w organizację Festiwalu Muzyki Dawnej "Pieśń naszych korzeni". Z jego inicjatywy działa przy klasztorze wiele organizacji świeckich. 

Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz - Senator RP, b. poseł i wiceburmistrz Jarosławia, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Utworzenia Wyższych Uczelni w Jarosławiu. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu, po trzech latach starań została powołana w naszym mieście Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Jest publicystą i autorem książek popularno - naukowych, wielkim zwolennikiem i mecenasem imprez rekreacyjno - sportowych i kulturalnych. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Konfederacji Polski Niepodległej oraz Medalem Republiki Kuwejtu. 

Janina Małek -emerytowana nauczycielka z 40-letnim doświadczeniem pracy w szkołach: w Wietlinie, Ryszkowej Woli, SP 4 i SP 7 w Jarosławiu. Osiągała bardzo wysokie oceny pracy zawodowej. Uczniowie, z którymi pracowała zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Za osobiste zaangażowanie i wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania wyróżniona została m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. 

Ojciec Jakub Kruczek
Ojciec Jakub Kruczek
Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz
Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz
Janina Małek
Janina Małek
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65