Strona główna » Nasze wydawnictwa » Październik, nr 10 (192) / 2008 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Październik, nr 10 (192) / 2008

Sesja Rady Miasta 29.09.2008
Archiprezbiter ks. prałat Andrzej Surowiec przyjmuje gratulacje od radnych RM | Fot. Magdalena Rożek
Archiprezbiter ks. prałat Andrzej Surowiec przyjmuje gratulacje od radnych RM
Fot. Magdalena Rożek

W poniedziałek, 29 września 2008 r. odbyła się XL sesja Rady Miasta Jarosławia, w której uczestniczyło 19 radnych, burmistrzowie: Andrzej Wyczawski, Stanisław Misiąg i Bogdan Wołoszyn, skarbnik Barbara Maziarka, a także Małgorzata Chomycz, wicewojewoda podkarpacki, poseł na Sejm RP Tomasz Kulesza, archiprezbiter ks. Andrzej Surowiec oraz naczelnicy wydziałów, kierownicy podległych jednostek.
Na początku sesji miała miejsce uroczystość odznaczenia archiprezbitera ks. Andrzeja Surowca odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Aktu dekoracji w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego dokonała Małgorzata Chomycz, wicewojewoda podkarpacki w asyście burmistrza Andrzeja Wyczawskiego oraz posła Tomasza Kuleszy.

W dalszej części obrad radni przyjęli sprawozdania z sesji z 22 sierpnia oraz 25 sierpnia 2008 r. Przyjęto także sprawozdanie z działalności placówek oświatowych Gminy Miejskiej Jarosław. Prezentację dotyczącą organizacji w roku szkolnym 2008/2009 przeprowadził zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn. Podkreślał niepokojący fakt, iż liczba uczniów sukcesywnie maleje. W tym roku szkolnym liczba uczniów w szkołach publicznych zmniejszyła się o 211, co stanowi 4,8 % ogólnej liczby, za to średni wynik z egzaminu gimnazjalnego w 2007 r. jest wyższy od ogólnokrajowego i wyniósł 60,49 punktów.
W drugiej części prezentacji Magdalena Lehnart naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej omówiła przebieg prowadzonych w szkołach remontów i inwestycji.
Ponadto radni przyjęli sprawozdanie z działalności burmistrza i wykonania przez niego uchwał.
Spośród 24 projektów uchwał radni przyjęli 23 uchwały, 1 uchwała została odrzucona. Pierwsza uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta dotyczyła przekazania MOSiR-owi środków w wys. 5.300 zł na zakup komputerów przeznaczonych na krytą pływalnię. Uchwała ta została przyjęta jednomyślnie. Jednomyślnie została także przyjęta kolejna uchwała, w sprawie zmian w budżecie, która dotyczyła zwiększenia środków o kwotę 7.914 zł dla szkół i przedszkoli: Szkoły Podstawowej nr 10 z przeznaczeniem na malowanie kuchni i zaplecza, Miejskiego Przedszkola nr 8 na remonty i doposażenie sal oraz Miejskiego Przedszkola nr 10 na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży.
Następnie radni jednomyślnie przyjęli dwie uchwały dotyczące opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław. Jednomyślnie została przyjęta uchwała dotycząca warunków i trybu udzielania przez Miasto Jarosław wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu sportu, stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników. Większością głosów, przy 2 wstrzymujących się, Rada Miasta przyjęła sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Fredry za 2007 rok oraz przy takiej samej liczbie głosów przyjęto sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury.
Ponadto Rada jednomyślnie przyjęła uchwałę dotyczącą wysokości opłat na cmentarzach komunalnych w Jarosławiu. Jednomyślnie radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2008 przeznaczonych na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu w wysokości 500.000 zł.

Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30