Nasze wydawnictwa

Październik, nr 10 (192) / 2008

Nowe lokale socjalne
Podpisanie umowy na wykonanie kolejnych mieszkań socjalnych | Fot. Magdalena Rożek
Podpisanie umowy na wykonanie kolejnych mieszkań socjalnych
Fot. Magdalena Rożek
Trwają prace przy budowie kolejnych mieszkań socjalnych. W sierpniu burmistrz Andrzej Wyczawski podpisał umowę na budowę 27 lokali socjalnych przy ul. Wróblewskiego.
Cena wykonania inwestycji wyniosła 3.246.990 zł netto, z tego 20 % kosztów pokryje Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
W budynku będą mieszkania jednoi dwupokojowe, wyposażone w kuchnię, i łazienkę. Część mieszkań będzie ogrzewana paliwem stałym, a część własnym centralnym ogrzewaniem (gazowym). Zakończenie budowy zaplanowano na wrzesień 2009 r. To już 5 budynek komunalny, w ostatnim czasie powstały dwa bloki: przy ul. Zwierzynieckiej i przy ul. Boczna Szczytniańskiej oraz dwa budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Wróblewskiego. Mimo posiadania jeszcze lokali socjalnych w budynkach przy ul. Przemyskiej 17 i 17 a, ich liczba jest ciągle niewystarczająca w stosunku do potrzeb.
Burmistrz Miasta czyni skuteczne starania, aby dobra tendencja budowy budynków była kontynuowana, zaś liczba przekazywanych mieszkań sukcesywnie zwiększana. Poważnie jest brana pod uwagę również opcja zakupu budynku biurowego z przeznaczeniem na potrzeby mieszkaniowe.
Lokal socjalny może otrzymać osoba, która figuruje na prawomocnej liście przydziału mieszkań. Listy sporządzane są co dwa lata przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Kryteriami, otrzymania lokalu socjalnego są: trudne warunki mieszkaniowe oraz wysokość dochodów w gospodarstwie domowym. Próg dochodowy w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekroczyć 60% najniższej emerytury na osobę (tj. 381,77 zł), zaś w gospodarstwie jednoosobowym 120% tej kwoty (tj.763,55 zł). Aktualnie, do 30 listopada 2008 r., przyjmowane są wnioski o umieszczenie na listę przydziału mieszkań na rok 2009. Oprócz osób figurujących na wspomnianej wyżej liście, prawo do otrzymania mieszkania socjalnego posiadają mieszkańcy, którzy utracili mieszkanie w wyniku zdarzeń losowych (np. klęski żywiołowej, pożaru itp.), nabyły uprawnienia na podstawie wyroku sądowego, a także pełnoletni wychowankowie domów dziecka pochodzący z Jarosławia. Burmistrz w przypadkach uzasadnionych szczególnymi względami społecznymi, może również przydzielić mieszkanie socjalne osobie spoza listy.
Zbigniew Piskorz
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65