Nasze wydawnictwa

Październik, nr 10 (192) / 2008

TROSKA O ZABYTKI
Wyremontowany obiekt | Fot. Jadwiga Stęchły
Wyremontowany obiekt
Fot. Jadwiga Stęchły

Dobiegły końca prace remontowe przy prezbiterium cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w parku im. Czesławy Puzon ps. Baśka przy dawnej ul. Cichej.
Remont rozpoczął od ogrodzenia zabytku w 2006 r., a w roku ubiegłym od wymiany pokrycia dachowego z drewnianych gontów na blachę miedzianą, za zgodą konserwatora zabytków. Zadanie to kosztowało 153.395 zł. Pierwotnie dach cerkwi był właśnie miedziany, gontem ją pokryto wtórnie.
W roku bieżącym renowacja zabytku kosztowała Gminę Miejską Jarosław 143.198 zł, z czego 30.000 zł przekazał Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
W ramach prac wykonano:

  • izolację pionową przeciwwilgociową ścian fundamentowych od strony zewnętrznej,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • remont elewacji,
  • konserwację tablicy epitafijnej,
  • odwodnienie powierzchniowe.
Od lat stan techniczny zabytkowej kapliczki - bo tak nazywają ją potocznie jarosławianie - wymagał remontu. Jest dla mnie dużą satysfakcją, iż udało się przeprowadzić jej renowację i w tej chwili jest ona dodatkową atrakcją miasta - mówi burmistrz Andrzej Wyczawski.
Niestety niedługo po remoncie obiektu, na elewacji ktoś pomalował szpecące napisy. Na koszt Gminy Miejskiej zostały już one usunięte.
Iwona Międlar
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65