Nasze wydawnictwa

Październik, nr 10 (192) / 2008

Plastyk w wieku dojrzałym

W sobotę, 18 października 2008 r. w Jarosławiu odbyły się obchody 60- lecia jarosławskiego Zespołu Szkół Plastycznych im. St. Wyspiańskiego.
Na uroczystości złożyły się: Msza św. w Kolegiacie pw. Bożego Ciała, w Miejskim Ośrodku Kultury akademia oraz program artstyczny, otwarcie wystaw jarosławskich wykładowców: Edwarda Kieferlinga, Stanisława Tobiasza i Wiktora Śliwińskiego, a także wystawy pt. „60-lecie Jarosławskiego Plastyka - malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, ceramika”.
Najbardziej atrakcyjnym punktem uroczystości okazało się odsłonięcie „Ławeczki Edwarda Kieferlinga” - wspaniałego jarosławskiego artysty malarza. Autorem projektu i wykonawcą dzieła jest artysta Henryk Cebula. Odlana z brązu ławeczka została usytuowana na skwerze na Małym Rynku w pobliżu tarasu widokowego oraz na wprost okna gabinetu, w którym pracował Edward Kieferling. Pełniąc funkcję dyrektora szkoły plastycznej w szczególny sposób przyczynił się do jej rozwoju i promocji na skalę międzynarodową. Osiągnął wiele sukcesów pedagogicznych.
Symbolicznego odsłonięcia rzeźby dokonali: wdowa po artyście Krystyna Kieferling, burmistrz miasta Andrzej Wyczawski oraz dyrektor ZSP Krzysztof Krzych.
Krystyna Kieferling podziękowała burmistrzowi Andrzejowi Wyczawskiemu za pomysł i ogromną pomoc przy powstawaniu ławeczki Kiefera. Warto dodać, że w ramach jubileuszu szkoły wydane zostały trzy publikacje: „60 - lecie Jarosławskiej Szkoły Plastycznej - Od szkoły rysunku do Zespołu Szkół Plastycznych - Monografia 1948- 2008”, folder „60- lecie Jarosławskiej Szkoły Plastycznej” oraz katalog „60 lat Jarosławskiego Plastyka”.
W uroczystościach uczestniczyli m.in.: wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Krzysztof Szczepaniak, parlamentarzyści, z ramienia istytucji rządowych wojewoda Mirosław Karapyta, kurator Jacek Wojtas, władze samorządowe na czele z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim, a także wiceprzewodniczącym RM Jarosławem Pagaczem, przedstawiciele świata kultury w regionie, dyrektorzy szkół artystycznych oraz oczywiście grono pedagogiczne związane z Zespołem Szkół Plastycznych w Jarosławiu.

Anita Banaś
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65