Nasze wydawnictwa

Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009

Informacje bierzące
Mieczysław Golba | Fot. własność biura poselskiego
Mieczysław Golba
Fot. własność biura poselskiego
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jarosławiu działa od 2004 r., posiada osobowość prawną i zrzesza w regionie ponad 140 klubów piłkarskich od młodzików, trampkarzy po juniorów i seniorów. Od początku swojego istnienia prezesem Związku w okręgu jest Mieczysław Golba, po raz drugi wybrany w listopadzie 2008 r. równocześnie od 9 lat pełniący funkcję wiceprezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie.
Jak sam podaje motywem przewodnim OZPN w Jarosławiu w obecnej kadencji jest prowadzenie stałych szkoleń kadry piłkarskiej i sędziowskiej, organizowanie turniejów, rozgrywek międzygrupowych. Dzięki tworzeniu na Podkarpaciu wielu nowoczesnych boisk wyłożonych także sztuczną murawą, plany intensywnych treningów stają się bardzo realne.
Mieczysław Golba po raz kolejny został jednogłośnie wybrany prezesem Okręgowego Klubu Piłki Nożnej w Jarosławiu. Praca w klubie sportowym od zawsze była dla niego bardzo ważna, w czym nie przeszkadza mu polityczna aktywność.
Iwona Międlar
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65