Ogłoszenia i komunikaty

(31.12.2008)
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa autostrady A-4 na odcinku Rzeszów – Przeworsk – Korczowa, km 580+742,87 – 668+837”.
(10.12.2008)
2 grudnia 2008 r. Maciej Trzeciak Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A4 Rzeszów – Przeworsk – Korczowa (granica państwa), km 580+742,87 – 668+837,00.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65