Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego

w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ): na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na wydanie publikacji pn. "Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich i ukraińskich ze szczególnym uwzględnianiem Jarosławia i jego miast partnerskich" złożoną przez Fundację Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu „PRZYJACIEL UCZELNI- AMICUS ACADEMICAE" ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty można składać uwagi dotyczące oferty w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia - Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, ul. Rynek 6, pokój nr 21.

 

 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
wprowadziła: Magdalena Rożek
(27.06.2014)
Załączniki:
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65