Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

Działając zgodnie z § 9 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej niniejszym informuje się, że Burmistrz Miasta Jarosławia przyznał indywidualne stypendia sportowe za osiągnięte wysokie wyniki sportowe zawodniczkom, zawodnikom i trenerom z klubów wymienionych w ogłoszeniu.
Treść ogłoszenia w załaczniku.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(03.08.2016)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65