Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie Nr 270/2016 ws. konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Zarządzenie Nr 270/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 3.10.2016 r. w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
Treść zarządzenia wraz z programem znajduje się poniżej w załączniku.
Kancelaria Burmistrza Miasta
(04.10.2016 | aktualizacja 05.10.2016 19:26)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65