Ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie Starosty Jarosławskiego w związku ze sprostowaniem błędu rachunkowego w załączniku mapowym

Obwieszczenie Starosty Jarosławskiego dotyczące wydania postanowienia o sprostowaniu na żądanie strony błędu rachunkowego w załączniku mapowym do decyzji Starosty Jarosławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1725 od km 0+000 do km 0+860 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław-Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław" w celu powiadomienia stron biorących udział w powyższym postępowaniu.
Treść obwieszenia poniżej w załączniku.
Kancelaria Burmistrza Miasta
(01.03.2017 | aktualizacja 01.03.2017 08:12)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65