Ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, że dnia 3 kwietnia 2017 r. wpłynęło do GDOŚ pismo, w którym Ukraina przekazała notyfikację w trybie artykułu 3 Konwencji z Espoo o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na teren Polski planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie...
Treśc obwieszczenia znajduje się w załączniku.
Kancelaria Burmistrza Miasta
(05.05.2017 | aktualizacja 05.05.2017 16:29)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65