Ogłoszenia i komunikaty

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jarosławia na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024"

Burmistrz Miasta Jarosławia zawiadamia, że Gmina Miejska Jarosław przystąpiła do opracowania projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jarosławia na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Jarosławia na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024".
Treść Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jarosławia znajduje się poniżej w załączniku.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(06.09.2017 | aktualizacja 08.11.2017 12:19)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65