Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
Treść Zarządzenia Nr 45/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej wraz z załącznikiem nr 1 znajduje się poniżej.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(14.12.2017)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65