Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie akcji doustnych szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie par. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737), informuje o planowanej w terminie 27 września - 6 października 2018 r. jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

Termin rozpoczęcia akcji może ulec zmianie. Wówczas stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Treść komunikatu Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii znajduje sie w załączniku.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(14.09.2018)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65