Ogłoszenia i komunikaty

XI Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej w Przemyślu

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza twórców nieprofesjonalnych z powiatów jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego do udziału w XI Regionalnym Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej.
Regulamin XI Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się poniżej w załącznikach.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(17.09.2018 | aktualizacja 17.09.2018 11:52)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65