Ogłoszenia i komunikaty

Pomoc dla producentów rolnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o uruchomieniu pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70 % danej uprawy spowodowane wystąpieniem w roku bieżącym suszy lub powodzi.
Wnioski o udzielenie pomocy można będzie składać (na formularzu opracowanym przez ARiMR) do właściwego biura powiatowego ARiMR w terminie od 26 września do 17 października br. Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Treść ogłoszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się poniżej w załączniku.
 
Ogłoszeniem z dnia 26 września 2018 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużył termin składania wniosków do dnia 31 października 2018 roku. 
Treść ogłoszenia MRiRW z dn. 26 września 2018 roku w załączeniu.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(20.09.2018 | aktualizacja 28.09.2018 09:36)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65