Ogłoszenia i komunikaty

Spotkanie ws. programu Czyste Powietrze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza na na kolejne w cyklu spotkań w poszczególnych gminach województwa podkarpackiego, których celem jest prezentacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Najbliższe 24 września o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy Jarosław.

24 września (poniedziałek) br. o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy Jarosław (ul. Piekarska 5) odbędzie się spotkanie informacyjne nt. programu Czyste Powietrze. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Polega na dofinansowaniu termomodernizacji oraz wymianie źródeł ciepła - dotacja do 90% kosztów kwalifikowalnych. Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodów na członka gospodarstwa domowego.

Szczegóły na www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

WFOŚiGW zachęca do wzięcia udziału w spotkaniach właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych, którzy planują realizację inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła oraz innych elementów kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Kancelaria Burmistrza Miasta
(22.09.2018 | aktualizacja 22.09.2018 14:20)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65