Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie BMJ ws. wniosku TPD w Jarosławiu o dofinansowanie zadania publicznego

Burmistrz Miasta Jarosławia informuje o złożeniu przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Jarosławiu, wniosku o dofinansowanie zadania publicznego pn. "Kształtowanie umiejętności życiowych najskuteczniejszą formą promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy nr 5 i dzielnicy nr 6" i procedurze związanej z realizacją wniosku.
Treść ogłoszenia BMJ  wraz z załącznikami znajduje się poniżej.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(28.09.2018 | aktualizacja 28.09.2018 11:01)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65