Ogłoszenia i komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji dotyczącej przedsięwzięcia "Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem"

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu w dn. 26 września 2018 roku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem".
Treść obwieszczenia z dnia 2 października 2018 r. znajduje się poniżej w załączniku.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(05.10.2018)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65