Ogłoszenia i komunikaty

Postępowanie związane ze zwierzętami żyjącymi dziko na terenach zurbanizowanych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii zachęca do zapoznania się z opracowaniem na temat postępowania w sytuacjach związanych z wystąpieniem zwierząt żyjących dziko na terenach zurbanizowanych oraz na temat postępowania ze zwłokami zwierząt padłych.
Opracowanie znajduje się poniżej w pliku.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(08.01.2019 | aktualizacja 08.01.2019 10:49)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65