Ogłoszenia i komunikaty

Uchwała Rady Powiatu ws. określenia rozkładu godzin pracy aptek

Został określony rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienie dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2019 roku.
Treść uchwały w tej sprawie dostępna poniżej w załączniku.

Kancelaria Burmistrza Miasta
(15.01.2019)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65