Ogłoszenia i komunikaty

Projekt „Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA realizuje projekt pn. „Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!”.

Zgłoszenia do I tury projektu przyjmowane będą od 25 stycznia do 7 lutego 2019 r.

Do udziału w projekcie moga się zgłosić osoby zamieszkujące województwo podkarpackie, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

  • wiek powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat),
  • osoby posiadające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej (zarejestrowanej bądź niezarejestrowanej w PUP) lub biernej zawodowo,
  • osoby bez stażu zawodowego, osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku od 50 roku życia, rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa.
Szczegóły na stronie www.procarpathia.pl 

Kancelaria Burmistrza Miasta
(23.01.2019 | aktualizacja 28.01.2019 08:37)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65