Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
 

Zgodnie z planem zasadniczych zamierzeń 14 dywizjonu artylerii samobieżnej na listopad 2009 r.

                                 podaje się do publicznej wiadomości

 

że w dniu 26 listopada 2009 r. / czwartek /  w godzinach od 8-tej do 15-tej  zostanie przeprowadzony trening powszechnego ostrzegania i alarmowania w Jednostce Wojskowej Nr 3957 w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja nr 80 z użyciem syreny alarmowej.

 

Zgodnie z przyjętym planem przewiduje się uruchomienie sygnału alarmowego w dniu 26 listopada 2009 r. /czwartek/:

 • - godzinie 10:00- alarm o skażeniach /przerywany modulowany dźwięk syreny /;
 • - godzinie 10:20-odwołanie alarmu /ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty/;
 • - godzinie 12:30-alarm powietrzny /ciągły modulowany dźwięk syreny w okresie

1 minuty/;

 • - godzinie 12:50-odwołanie alarmu /ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty/;

 

W czasie trwania treningu możliwe jest uruchomienie dla potrzeb szkoleniowych innych sygnałów alarmowych, wynikających z doraźnych zaleceń koordynatora treningu.

 

Dla celów szkoleniowych podaje się, że po usłyszeniu :
ALARMU O SKAŻENIACH :

 • ü znajdujący się w domach powinni powiadomić sąsiadów o zagrożeniu;
 • - pozamykać drzwi, okna, otwory wentylacyjne i przystąpić do uszczelniania pomieszczeń;
 • - przygotować wilgotne tampony na usta i nos do oddychania;
 • ü znajdujący się w obiektach użyteczności publicznej powinni stosować się do poleceń kierownictwa palcówki;
 • ü znajdujący się na ulicy powinni schronić się w najbliższym domu lub opuścić rejon zagrożenia kierując się prostopadle do kierunku wiatru.

 

ALARMU POWIETRZNEGO :

 • ü znajdujący się w domu powinni zabezpieczyć mieszkanie i udać się do najbliższego ukrycia;
 • ü znajdujący się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinni podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej;
 • ü prowadzący pojazdy powinni je zatrzymać tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do najbliższego ukrycia.

 

PAMIETAJ !

        JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI              

        OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ    

        OSŁONĄ.

 

Jarosław, dnia 20 listopada 2009 r.                                                              SZEF OBRONY CYWILNEJ

                                                                                                                 BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

(20.11.2009)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65