Ogłoszenia i komunikaty

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

Burmistrz Miasta Jarosławia zarządzeniem nr 186/2020 z 26 czerwca 2020 roku odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Jarosławia.
Treść zarządzenia odwołującego pogotowie przeciwpowodziowe w załączniku.

Kancelaria Burmistrza Miasta
(30.06.2020)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65