Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs pt. "Historyczny mural - 1920 Polskie Zwycięstwo dla Wolności Europy"

Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej zaprasza do udziału w konkursie pt. "Historyczny mural - 1920 Polskie Zwycięstwo dla Wolności Europy", w ramach którego można uzyskać dotację na działania patriotyczne-edukacyjne i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wnioski należy składać do 21 lipca 2020 r. do godz. 16.15.
Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie  internetowej -www.gov.pl
Kancelaria Burmistrza Miasta
(13.07.2020 | aktualizacja 13.07.2020 11:00)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65