Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat Burmistrza Miasta Jarosławia dot. uruchomienia syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2020 r.

W nawiązaniu do pisma Wojewody Podkarpackiego nr ZK-11.642.5.2020 z dnia 15.07.2020 r. informujmy, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 na terenie miasta Jarosławia zostaną uruchomione syreny alarmowe wchodzące w skład systemu alarmowego miasta, w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci uczestników i cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego, w związku z przypadającą 76 rocznicą tego wydarzenia. W tym czasie zostanie wyemitowany dźwięk ciągły trwający 1 minutę.

Dla podkreślenia rangi wydarzenia.Burmistrz Miasta Jarosławia zwraca sięz prośbą o wywieszenie flag państwowych na budynkach oraz w miejscach publicznych. Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego mają charakter ogólnokrajowy, a włączenie syren i wywieszenie flag państwowych stanowi ważny akcent w przestrzeni publicznej.

Agnieszka Wilczyńska-Gemra
Kancelaria Burmistrza Miasta
(27.07.2020 | aktualizacja 27.07.2020 15:28)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65