Opłaty i podatki na rok 2016

Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że ze strony internetowej www.bip.jaroslaw.um.gov.pl można pobrać wszelkie niezbędne formularze dotyczące opłat i podatków (deklarację na podatek od środków transportowych oraz załącznik, wniosek o zgłoszenie psa do ewidencji, deklarację na podatek od nieruchomości, deklarację na podatek rolny oraz leśny. W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) /Prawo Lokalne/opłaty i podatki/ znajdą Państwo teksty uchwał Rady Miasta, terminy i warunki opłat, a także informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz informację o gruntach.

 

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65