Parafialny Klub Sportowy "KOLPING - JAROSŁAW"

SPORT

Parafialny Klub Sportowy "KOLPING - JAROSŁAW" - działa od 1998 roku. Obecnie w swoich strukturach skupia ponad 350 osób - dzieci i młodzieży, które mają możliwość treningu w 7 sekcjach: strzeleckiej, kajakowej, kolarskiej, tenisa stołowego, judo, karate oraz upowszechniania sportu. Klub dysponuje następującymi obiektami: krytą strzelnicą, przystanią kajakową, boiskami do piłki nożnej, do koszykówki, piłki siatkowej i plażowej. W celu objęcia działalnością sportową większej liczby dzieci w 2004 roku podjęto decyzję, by obok kościoła wybudować własną pełnowymiarową salę sportową z pełnym zapleczem socjalnym. Oddano ją do użytku w czerwcu 2005 roku. Działalność Klubu to nie tylko treningi i ćwiczenia, ale również organizacja imprez sportowych, rozgrywek w różnych dyscyplinach, turniejów, pokazów, zabaw rekreacyjnych i pikników integracyjno - sportowych dla całych rodzin, a także osób niepełnosprawnych. Prezesem Klubu jest ks. prałat Andrzej Surowiec, natomiast Przewodniczącym Zarządu Bogusław Czerep. Dowodem na wspaniałą działalność Parafialnego Klubu Sportowego "Kolping" - Jarosław są liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte w dziedzinach zespołowych, a także indywidualnych.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65