Plan ochrony Jarosławskiego Parku Kulturowego

 

park_kulturowy.jpg

 

Plan Ochrony Jarosławskiego Parku Kulturowego stanowi formę konserwatorskiego instrumentarium dla bieżących działań, z drugiej strony jest to także otwarty zbiór wytycznych i postulatów dla dalszych działań planistycznych, które powinny zostać poddane publicznej dyskusji, konsultacji społecznej etc.         

Opracowanie zostało oparte na metodzie jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (JARK-WAK), której autorem jest prof. Janusz Bogdanowski. W ramach identyfikacji zasobu kulturowego przeprowadzono szczegółowe badania terenowe, kwerendę archiwalną i kartograficzną, analizę istniejącego stanu ochrony prawnej (rejestr zabytków, Gminna Ewidencja Zabytków wraz z częścią archeologiczną - karty AZP, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Staromiejskiego w Jarosławiu, Archeologiczne Zdjęcie Polski). Teren Parku Kulturowego został podzielony na jednostki architektoniczno-krajobrazowe (JARK). Na podstawie analizy zasobu przeprowadzono waloryzację obiektów i terenu oraz sporządzono wytyczne konserwatorskie.

 

AUTORZY: Zespół Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków Oddział w Rzeszowie, 2006-2007; KIEROWNICTWO I KOORDYNACJA PRAC: mgr inż. arch. Adam Sapeta

 

WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I OPRACOWANIE TEKSTU PLANU OCHRONY: mgr Anna Fortuna-Marek, mgr Andrzej Gliwa, mgr Ryszard Kwolek, mgr Krzysztof Partyka, mgr Bartosz Podubny, mgr inż. arch. Barbara Potera, mgr inż. arch. Adam Sapeta

 

 

STRATEGICZNE KIERUNKI I ZAKRESY DZIAŁAŃ W STREFACH - WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE DLA JEDNOSTEK KRAJOBRAZOWYCH JARK, ZESPOŁÓW I OBIEKTÓW NA TLE WALORYZACJI

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65