Projekt „Ekologiczne Miasto Jarosław"

Prezentacja - spotkanie informacyjne

a

Materiały informacyjne - do pobrania

Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne związane z udziałem w projekcie pn. „Ekologiczne Miasto Jarosław", którego celem jest pozyskanie przez mieszkańców zainteresowanych wymianą dotychczasowych pieców na ekologiczne - dotacji w wysokości 85 % kwalifikowanych kosztów. Dodatkowe informacje można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: ewa.bernacka@um.jaroslaw.pl lub pod numerem telefonu: 16 624 87 33.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta Jarosławia Rynek 1, pokój nr 2 (parter) - Kancelaria Ogólna w terminie do 17 września 2019 r., w godzinach pracy urzędu 7:30-15:30.

 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

W tym miejscu zamieszczać będziemy najczęściej zadawane przez Państwa pytania wraz z opracowanymi odpowiedziami.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65