Regulamin

Zasady realizacji Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego zostały określone w Uchwale nr 263/XX/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65