Rok Jerzego Hordyńskiego

Fot. Iwona Międlar

W bieżącym roku mija dziesięć lat od śmierci poety jarosławskiego pochodzenia Jerzego Hordyńskiego. Na tę okoliczność Rada Miasta Jarosławia przez aklamację ogłosiła 2008 r. ROKIEM POETY.

Uroczysta Sesja RM miała miejsce w dniu 13 czerwca br. w Katolickim Centrum Kulturalnym w Jarosławiu. Sesję otworzył przewodniczący RM Janusz Szkodny, a w obradach uczestniczyli poza radnymi, burmistrzem Andrzejem Wyczawskim i zastępcą Bogdanem Wołoszynem, naczelnikami UM, także Antoni Maria Kraus - krewny poety, prezes SMJ Józefa Frendo z Dariuszem Jasiewiczem i Jadwigą Dyr, prezes krakowskiego oddziału SMJ Jadwiga Górska, dyr. MBP Elżbieta Tkacz, dyr. MOK Teresa Piątek, Teresa Kraus, artystka - malarka Irena Oryl, Helena Szczepanik - prezes Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, przedstawiciele jarosławskich jednostek oświatowych i jarosławianie.

Jerzy Hordyński to poeta, literat, dziennikarz związany ściśle z naszym miastem - tutaj się bowiem urodził, spędził dzieciństwo i wczesne lata powojenne. Przywiązanie do Jarosławia często wyrażał w swojej poezji.

Podczas sesji przewodniczący RM Janusz Szkodny wręczył p. Antoniemu Marii Krausowi Złotą Odznakę Za Zasługi dla Miasta Jarosławia". Antoni Maria Kraus jest inicjatorem Regionalnego Konkursu Poetyckiego im. Jerzego Hordyńskiego w Jarosławiu, propaguje poezję Jerzego Hordyńskiego na łamach prasy ogólnopolskiej i zagranicznej.

Zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, prezes SMJ Józefa Frendo, dyr. MOK Teresa Piątek oraz Jadwiga Dyr otrzymali honorowe statuetki, autorstwa artysty Dariusza Jasiewicza, za propagowanie poezji Jerzego Hordyńskiego.

Sylwetkę Jerzego Hordyńskiego zaprezentowała Zofia Kolasa, wybrane wiersze natomiast prezentowały uczennice Publicznego Gimnazjum nr 2 im. St. Konarskiego - laureatki ubiegłorocznego VII Regionalnego Konkursu Poetyckiego im. Jerzego Hordyńskiego: Aleksandra Matusz i Magdalena Szulc.

Uczestnicy sesji mieli także możliwość wysłuchania archiwalnego wywiadu z Jerzym Hordyńskim w programie 2. Polskiego Radia oraz fragmentu filmu Federico Felliniego „Ginger i Fred" (1985) z udziałem poety.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert w wykonaniu Przemyskiego Kwartetu Smyczkowego pod kier. Andrzeja Gurana. Wszyscy obejrzeli także okolicznościową wystawę dokumentów i eksponatów związanych z osobą Jerzego Hordyńskiego. Dzięki hojności Antoniego Marii Krausa zbiory te należą do Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.

Jak poinformował A.M. Kraus obchody 10. rocznicy śmierci poety żyjącego długie lata we Włoszech odbędą się także w Rzymie w październiku br.

Przed sesją przewodniczący RM Janusz Szkodny, burmistrzowie Andrzej Wyczawski i Bogdan Wołoszyn, Antoni Maria Kraus, Irena Oryl, Helena Szczepanik, Teresa Piątek, Józefa Frendo złożyli kwiaty przy tablicy pamiątkowej mieszczącej się na domu rodzinnym Jerzego Hordyńskiego przy ul. Dąbrowskiego.

Iwona Międlar

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65