Schemat organizacyjny

GRAFICZNY SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA

Graficzny schemat stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 427/2019 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 8 listopada 2019 roku.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65