Szkolnictwo wyższe

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu działa ponad 15 lat.

W jej strukturze istnieje 5 instytutów:
Instytut Ekonomii i Zarządzania,
Instytut Humanistyczny,
Instytut Ochrony Zdrowia,
Instytut Stosunków Międzynarodowych,
Instytut Inżynierii Technicznej.

W Szkole kształci się 3 847 studentów. Uczelnia proponuje swoim studentom kształcenie na 29 specjalnościach w ramach 16 kierunków studiów.

To znaczący kapitał i świetna baza dla rozwoju gospodarki. Profesjonalna, dobrze wykształcona kadra stanowi znakomite zaplecze dla przedsiębiorców, dla rozwoju zróżnicowanego sektora gospodarczego.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65