Uchwały i Zarządzenia dotyczące MRDPP

Zarządzenie nr 161/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zarządzenie nr 161/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Miejskiej Rady Działąlności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.

Zarządzenie nr 57/2016 z dnia 15 marca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia nr 57/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.

Uchwała nr 127/XIV/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 września 2015 r.

Uchwała nr 127/XIV/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65