Uchwały i Zarządzenia

Uchwała nr 803/2014 z dnia 18 sierpnia 2014

  • Uchwała nr 803/LXX/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałe w sprawie przyjęcia programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny" na terenie miasta Jarosławia.

Zarządzenie nr 212/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.

  • Zarządzenie nr 212/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 13 czerwca 2014 w sprawie określenia wniosku i trybu dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarządzenie nr 164/2014 z dnia 15 maja 2014 r.

  • Zarządzenie nr 164/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie procedury wydawania oraz zasad korzystania z Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny.

Uchwały z dnia 24 marca i 28 kwietnia 2014 r.

  • Uchwała z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu „Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny" na terenie miasta Jarosławia.
  • Uchwała z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65