Zdzisław Niemczycki

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Zdzisław Niemczycki - długoletni działacz Ligi Obrony Kraju. Od 1963 r. jest szefem Klubu Oficerów Rezerwy przy Wojskowym Ośrodku Kultury. Od lat 80-tych organizuje manifestacje patriotyczne przy pomniku żołnierzy września w Maleniskach. Aktywnie uczestniczy w wychowaniu i życiu żołnierzy zasadniczej służby Wojska Polskiego. Współpracuje ze szkołami w zakresie patriotycznego wychowania młodzieży organizując dni otwarte koszar, wizyty żołnierzy w szkołach, pomaga tworzyć izby pamięci narodowej. Za swą pracę otrzymał liczne nagrody: Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, odznaczenie "Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju".

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65