Ogłoszenia i komunikaty

(26.05.2014)
Zarządzenie Nr 162/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu.
(26.05.2014)
Zarządzenie Nr 161/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu.
(26.05.2014)
Zarządzenie Nr 163/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 maja 2014 r.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65