Aktualności / wydarzenia

(27.02.2003)
27 lutego br. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu miały miejsce Eliminacje Powiatowe XIII Przeglądu Piosenki Dziecięcej "ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI". Celem Przeglądu była prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży do lat 17, popularyzacja śpiewania oraz wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania śpiewania wśród dzieci.
(27.02.2003)
19 lutego 2003 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu miało miejsce spotkanie autorskie Józefa Kurylaka, znanego poety do niedawna zamieszkałego w Przemyślu. Poeta zaprezentował zgromadzonej licznie rzeszy miłośników literatury kilkanaście swoich utworów ze wszystkich dotąd wydanych tomików.
(26.02.2003)
Nasz Dziennik z 15-16 lutego 2003 poświęcił Annie Jenke dodatek specjalny. Szczególnym przykładem życia oddanego bez reszty służbie Bogu, Kościołowi i drugiemu człowiekowi jest służebnica Boża Anna Jenke. Wielka w swej skromności nauczycielka jarosławskich szkół średnich, której 27. rocznica śmierci przypada 15 lutego.
(21.02.2003)
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych Gimnazjów Szkół onadgimnazjalnych w Jarosławiu / wszyscy /
(19.02.2003)
Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji przy PGNIG S.A - Alpejczyk zaprasza na otwarte Mistrzostwa "Alpejczyka"w Narciarstwie Alpejskim które odbędą się w Ropieńce 1 marca 2003 roku.
(18.02.2003)
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stosownie do art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 )
(14.02.2003)
Pod tym tytułem w zimowym "Dniu Zakochanych"14 lutego 2003 r., w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu miała miejsce impreza adresowana do młodzieży, która siłą rzeczy najczęściej znajduje się w stanie "zakochania".
(10.02.2003)
W czasie tegorocznych ferii szkolnych, Miejski Ośrodek Kultury z myślą o dzieciach, które nie mogły wyjechać na zimowy wypoczynek przygotował szereg zajęć nastawionych na rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie talentów uczestników.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65