Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2003 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stosownie do art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 )

zawiadamia się , że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
" Bandurskiego - Harcerska 1/01 " i prognoza , o której mowa w przepisach o ochronie środowiska, będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 26 lutego 2003 r. do 21 marca 2003 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jarosław, ul. Rynek 1, pokój nr 35, w godz. 8.oo - 14.oo.

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Burmistrza Miasta Jarosławia
z podaniem oznaczenia nieruchomości, w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

Burmistrz Miasta Jarosławia
(18.02.2003 | aktualizacja 29.11.2007 11:20)
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31