Strona główna » Dla Mieszkańców » Gospodarka odpadami komunalnymi » Praktyczne porady
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Praktyczne porady

Zachęcamy do pobrania poradnika.
Jak segregować śmieci? Poniżej znajdą Państwo kilka praktycznych podpowiedzi.

Dla deklarujących „gromadzenie odpadów w sposób selektywny" firma odbierająca odpady, bez dodatkowych kosztów, dostarcza odpowiednie worki lub pojemniki do segregacji:

zabudowa jednorodzinna: worek niebieski (makulatura), worek zielony (szkło), worek żółty (tworzywo sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe), worek brązowy (na odpady zielone)*
* dopuszcza się przekazywanie odpadów zielonych również  we własnych, nieoznakowanych workach

zabudowa wielorodzinna: pojemniki lub worki o kolorystyce jak dla zabudowy jednorodzinnej (z wyjątkiem pojemników brązowych)

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a wytwarzane są odpady (np. biura, sklepy): worek niebieski (makulatura), worek zielony (szkło), worek żółty (tw. sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe).

Brak zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów powoduje otrzymanie tylko pojemnika na odpady zmieszane i podleganie pod wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

UWAGA: W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami, gmina wzięła na siebie obowiązek wysażenia wszystkich nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.

Pojemnik na odpady zmieszane:

wrzucamy: zimny popiół, brudny lub tłusty papier, papier z folią, papier woskowany, zużyte pampersy, podpaski, waciki, szczoteczki do zębów, zabawki, znicze z woskiem, resztki ryb, mięsa, kości, zużyte tekstylia, zużyte obuwie, lustra , szyby okienne, drobną ceramikę (fajans, porcelanę, naczynia żaroodporne, szkło zbrojone) oraz wszystko to czego nie można wrzucać do kolorowych pojemników,
nie wrzucamy
: śniegu, lodu, błota, gorącego popiołu i żużla, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, szlamów, substancji żrących i wybuchowych.

Rodzaje odpadów, które powinny być wydzielone z odpadów komunalnych:

MAKULATURA
wrzucamy:
gazety, papier do pisania, torebki papierowe, kartony, pudełka, tekturę falistą, stare zeszyty
nie wrzucamy:
papieru woskowego, kalki, papieru przebitkowego, tłustego, zabrudzonego papieru po serach, maśle, margarynie, smalcu, tapet, itp.

SZKŁO 

wrzucamy: bezbarwne i kolorowe puste butelki szklane bez kapsli, nakrętek, słoiki, opakowania po kosmetykach
nie wrzucamy:
luster, szkła zbrojonego, okiennego, żaroodpornego, szyb samochodowych,  wyrobów fajansowych i porcelanowych, opakowań po lekach

TWORZYWA SZTUCZNE (plastik), metale, odpady wielomateriałowe

wrzucamy: puste, czyste, bez zawartości, zgniecione opakowania typu PET, kartony po mleku, napojach, worki foliowe, plastikowe opakowania po chemii gospodarczej, puszki i pudełka stalowe i aluminiowe, drobny złom metalowy, folię aluminiową, zakrętki metalowe
nie wrzucamy: opakowań po olejach silnikowych, naczyń jednorazowych 

ODPADY ZIELONE

wrzucamy: skoszoną trawę, liście, drobne części roślin
nie wrzucamy: ryb, mięsa, wędlin i kości, resztek oleju, odchodów zwierzęcych, artykułów higienicznych (pampersy, podpaski).

Odbiór odpadów zielonych na zgłoszenie telefoniczne - 16 621 63 87 (dopuszcza się przekazywanie odpadów zielonych również  we własnych, nieoznakowanych workach).

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

ul. Racławicka 24, tel./fax. 16 621 22 60, czynny w dni robocze (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt):

styczeń - marzec godz. 7.00-15.00
kwiecień - październik godz. 7.00-17.00
listopad - grudzień godz. 7.00-15.00
w każdą ostatnią sobotę miesiąca godz. 10.00-14.00


Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Jarosławia (domy jednorodzinne, wielorodzinne) mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:  

 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady z papieru,
 • odpady ze szkła kolorowego,
 • odpady ze szkła bezbarwnego,
 • odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe
 • zużyte opony
 • odpady ulegające biodegradacji
 • odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe - czysty gruz  (w ilości do 0,5 m3 rocznie)
 • odpady zielone

Obsługa PSZOK dokonując przyjęcia ww. odpadów ma obowiązek sprawdzić, czy odpady oddawane są do punktu przez właściciela nieruchomości znajdującej się na terenie m. Jarosławia, bądź inną upoważnioną osobę (w szczególności na podstawie dokumentu stwierdzającego jego zamieszkanie w Jarosławiu lub kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). W przypadku, gdy Obsługa PSZOK stwierdzi, że odpady przywiezione do punktu są oddawane przez inne niż ww. osoby może odmówić ich przyjęcia.

Operator odbioru odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych na terenie miasta Jarosławia:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
Zakład Oczyszczania Miasta, Makowisko 163
tel./fax 16 621 63 87, e-mail:


Punkty Obsługi Mieszkańca
 

ul. Racławicka 24, tel./fax. 16 621 22 60
czynny w dni robocze (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt):
styczeń - marzec godz. 7.00-15.00
kwiecień - październik godz. 7.00-17.00
listopad - grudzień godz. 7.00-15.00
w każdą ostatnią sobotę miesiąca godz. 10.00-14.00

- wydawanie worków do segregacji
- zgłaszanie odbioru odpadów budowlanych, rozbiórkowych, mebli, zużytego sprzętu elektrycznego (poza harmonogramem) za dodatkową opłatą

ul. Przemyska 15, pok. nr 10, tel./fax. 16 624 47 44
czynny w dni robocze w godz. 7.00-15.00

- wydawanie worków do segregacji
- zgłaszanie odbioru odpadów budowlanych, rozbiórkowych, mebli, zużytego sprzętu elektrycznego (poza harmonogramem) za dodatkową opłatą