Strona główna » Dla Mieszkańców » Projekt E-Jarosław
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Projekt E-Jarosław

O projekcie

E-URZĄD

Oprogramowanie do realizacji płatności elektronicznych za zobowiązania podatkowe i opłaty lokalne.

Oprogramowanie za pośrednictwem strony internetowej wraz z wersją dla urządzeń mobilnych ma umożliwić dokonywanie płatności za zobowiązania usługobiorcy względem wnioskodawcy drogą elektroniczną, z możliwością wysłania informacji zwrotnej o zaksięgowaniu wpłaty.

W ramach tej usługi mieszkańcy naszego miasta (i inni interesanci) będą mogli dokonać płatności za zobowiązania z tytułu podatków, odpadów i części opłat lokalnych drogą elektroniczną (za pośrednictwem Internetu) bez konieczności wizyty w urzędzie. Dodatkowo będzie można sprawdzić historię swoich zobowiązań, płatności i podejrzeć dokumentację związaną z danymi płatnościami (decyzja  , upomnienie, tytuł wykonawczy) 

 

E-DZIENNIKI

Oprogramowanie do prowadzenia elektronicznego dziennika

Oprogramowanie za pośrednictwem strony internetowej wraz z wersją dla urządzeń mobilnych ma umożliwić prowadzenie dziennika w formie elektronicznej odwzorowując funkcjonalność dziennika papierowego oraz zapewnić elektroniczną komunikację pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami.

90 laptopów do szkół podstawowych.

E-ZGŁOSZENIA

Oprogramowanie umożliwiające zgłaszanie usterek i problemów na terenie miasta.

Oprogramowanie za pośrednictwem strony internetowej ma umożliwić mieszkańcom Gminy Miejskiej Jarosław zgłaszanie usterek w infrastrukturze technicznej. Mieszkaniec będzie mógł wysłać zgłoszenie do urzędu z informacją o dziurze w ulicy, nierównym chodniku, spalonej żarówce w lampie itp. Do zgłoszenia będzie można dołączyć zdjęcie i zaznaczyć jego lokalizację na mapie gminy. W urzędzie wyznaczeni pracownicy będą odsługiwali realizację zgłoszeń a mieszkańcy na stronie internetowej będą mogli śledzić stan realizacji zgłoszenia. 

SIP

Systemie Informacji Przestrzennej

Oprogramowanie za pośrednictwem strony internetowej wraz z wersją dla urządzeń mobilnych ma umożliwić wygenerowanie obraz mapy w oparciu o usługę WMS

poprzez stronę internetową na której użytkownik będzie mógł wybrać obszar oraz zakres tematyczny lub podać kryteria wyszukiwania. Z uwagi na podniesienie efektywności już posiadanej usługi z poziomu 1 do poziomu 3 funkcjonalność system musi zapewnić zaimplementowanie i udostepnienie wszystkich usług aktualnie świadczonych przez wnioskodawcę.

Rozbudowa aktualnie udostępnionego geoportalu (www.geoportal.jaroslaw.pl) o dodatkowe mapy obrazująca informacje dotyczące własności gminy, podatków i opłat oraz wyszukiwarkę danych, która umożliwi wyszukanie działki podając jej numer. 

E-PORTAL SPRAWOZDAWCZY 

Oprogramowanie do prowadzenia centralnej sprawozdawczości jednostek podległych gmninie

Oprogramowanie za pośrednictwem strony internetowej ma umożliwić jednostkom podległym wnioskodawcy wysyłanie dokumentów sprawozdawczych, oraz zapewnić prezentację analizy danych budżetowych usługobiorcom posiadającym konto w Gminnym Portalu Usług Publicznych

 

Portal eUrząd dla Mieszkańców

Portal eUrząd dla Mieszkańców
Portal eUrząd dla Mieszkańców