Strona główna » O Jarosławiu » Jarosławy » Jarosławy 2010
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Jarosławy 2010

Kapituła Honorowych Nagród Burmistrza Miasta Jarosławy 2010 r.  przyznała 9 statuetek.

 

Elżbieta Rusinko - Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Jarosław - kategoria: Kultura.

Prezes jarosławskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.  Stowarzyszenie działa od  2008 roku jako oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich, którego główna siedziba znajduje się we Wrocławiu. Jarosławski Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich został założony jeszcze w 1989 roku, jednakże po kilkunastu latach przestał funkcjonować. Reaktywacja w 2008 roku nastąpiła dzięki inicjatywie kilku osób, w tym Elżbiety Rusinko, które podjęły się prowadzenia działalności charytatywnej na rzecz pomocy Rodakom, za naszą wschodnią granicą. W statutowej działalności Towarzystwa bardzo ważną rolę odgrywa popularyzowanie dorobku kulturalnego oraz historycznego dawnych Kresów. Dlatego też jarosławski oddział TMLiKPW stał się inicjatorem realizacji takich projektów jak: Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej czy Przegląd Piosenki Kresowej. Chcąc zwrócić uwagę młodzieży na bogatą historię Kresów zorganizowano sesję popularnonaukową „Po Katyniu był Wołyń" oraz wspólnie z Gminnym Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy konkurs wiedzy o Kresach pt. „Dziedzictwo kulturalne i historyczne Kresów Wschodnich. Elżbieta Rusinko organizuje spotkania, wykłady z ludźmi, którzy parają się historią i dorobkiem kulturalnym Kresów. W tych spotkaniach w Centrum Kultury i Promocji może wziąć udział każdy, mają one charakter otwarty. Odbyły się m.in. spotkania z dr Tomaszem Berezą z rzeszowskiego oddziału IPN, z Tomaszem Kubą Kozłowskim z Domu Spotkań z Historią w Warszawie, z dr Andrzejem Zapałowskim, panią Jadwigą Sibigą - lwowianką, którą los rzucił do naszego miasta.

Towarzystwo prowadzi także akcje charytatywne - zbiórkę pieniędzy i lekarstw dla ubogich Polaków we Lwowie. Największym wyzwaniem organizacyjnym dla Towarzystwa jest przygotowanie Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej. We wrześniu 2010 roku  odbył się II Festiwal, w ramach którego odbyły się koncerty, pokazy sztuki kresowej, wykłady, wystawy i prezentacje. W chwili obecnej już powstaje zarys przyszłorocznej edycji Festiwalu. Głównym celem Festiwalu jest ukazanie wielkiego wkładu twórców zamieszkujących Kresy w dziedzictwo kulturowe Polski oraz ocalenie od zapomnienia fragmentu dziejów naszej Ojczyzny, a konkretnie dziejów Rodaków żyjących na Kresach, ukazanie symbiozy w jakiej żyli obok siebie m.in. Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, Białorusini, Litwini i inni.

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Ziemia Przemyska Oddział w Jarosławiu - kategoria: Aktywność Społeczna.

Na początku 2010 roku odbywały się wybory władz organizacji związkowych NSZZ Solidarność na kadencję 2010-2014. W maju delegaci na walnym zebraniu delegatów regionu wybrali Andrzeja Buczka przewodniczącym Regionu Ziemia Przemyska.

Rok 2010 to 30. rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność oraz Porozumień Sierpniowych.

Region Ziemia Przemyska uczcił obchody organizując:

 • 1 sierpnia koncert na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu pt. Wielka sława to żart czyli muzyczna podróż z Wiednia do Wenecji, który prowadził Bogusław Kaczyński,
 • 4 sierpnia uroczystą mszę św. pod przewodnictwem metropolity przemyskiego arcybiskupa Józefa Michalika na Kalwarii Pacławskiej. Uroczystości uświetnił spektakl artystów Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu.
 • 27 sierpnia w Archiwum Państwowym w Przemyślu otwarto wystawę „Czas nadziei - powstanie Solidarności".
 • W Jarosławiu główne regionalne obchody rocznicowe odbyły się 28 i 29 sierpnia. Gwiazdą wieczoru był zespół Lombard ze spektaklem W hołdzie Solidarności Drogi do Wolności. Głównym punktem uroczystości była Msza św. koncelebrowana przez księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej na zachodniej ścianie ratusza.

W roku 2010 po raz pierwszy nadano tytuły Zasłużony dla Regionu Ziemia Przemyska NSZZ Solidarność. Wręczenia odbywały się 22 maja w Przemyślu i 29 sierpnia w Jarosławiu.

W ramach obchodów rocznicowych 4 lipca w Jarosławiu była meta 21. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków.

W czerwcu 2010 roku w Warszawie beatyfikowano kapelana Solidarności ks. Jerzego Popiełuszkę. 19 października 2010 r. na wniosek miedzy innymi NSZZ Solidarności Region Ziemia Przemyska zostały sprowadzone i uroczyście wniesione relikwie błogosławionego ks. Jerzego do kościoła pw. Świętej Trójcy w Przemyślu oraz 29 października br. do kościoła pw. św. Stanisław i Mikołaja biskupa w Jarosławiu.

Związek NSZZ Solidarność Region Ziemia Przemyska walczy o prawa pracownicze, o zachowanie zagrożonych miejsc pracy. Jeżeli nie można osiągnąć celów na drodze porozumienia, zdarza się, że podejmuje się zdecydowanej walki organizując akcje protestacyjne w Warszawie: 9 września 2010 r. w sprawie płac w oświacie i niekorzystnym rozwiązaniom legislacyjnym, 29 września przeciwko cięciom budżetowym.

20 września w Jarosławiu Związek prowadził akcję przeciwko likwidacji 540 miejsc pracy w Wojskowym Zakładzie Remontowo - Budowlanym. Z inicjatywy pracowników zakładu utworzony otwarty społeczny komitet obrony, którego przewodniczącym został Andrzej Buczek, a w skład wszedł m.in. burmistrz Andrzej Wyczawski.

NSZZ Solidarność organizuje także szkolenia dla członków związku, jak np. lider dialogu autonomicznego, społecznych inspektorów pracy, szkolenie skarbników komisji zakładowych.

 

Zakład Remontowo - Budowlany Zbigniew Cebulak - kategoria: Rewaloryzacja Zabytków.

 Firma remontowa prowadząca szereg prac przy obiektach zabytkowych Jarosławia działa od kilkudziesięciu lat, od 1983 roku właścicielem firmy jest Zbigniew Cebulak. Należy podkreślić, że prace te realizowane są z wielką starannością i dbałością o zachowanie substancji zabytkowej. Szacunek Pana Zbigniewa Cebulaka oraz pracujących w zakładzie osób do wartości historycznych, architektonicznych, a przede wszystkim oryginału obiektu restaurowanego pozwalają nam na oglądanie autentycznych skarbów architektury, a nie „nowych"  zabytków, które posiadają tylko oryginalne cegły w fundamencie.

I tak owocem pracy zakładu są pięknie odrestaurowane obiekty zabytkowe:

 • kamienice przy pl. św. Michała 1, Rynek 22
 • budynku Banku Spółdzielczego przy ul. Słowackiego
 • budynku hali targowej
 • klasztoru i kościoła oo. Dominikanów
 • kościółka pw. Św. Ducha
 • kolegiaty pw. Bożego Ciała oraz budynku dawnego kolegium jezuickiego
 • elewacji budynku ratusza wraz z izolacją fundamentów
 • oraz oddanej do użytku przed kilkoma dniami kamienicy Rynek 6. 

Efektem zaangażowania pracowników zakładu Zbigniewa Cebulaka jest odnowa wizerunku części zabytkowej Jarosławia, którym zależy na ochronie dziedzictwa materialnego miasta; z precyzją i szacunkiem dla przeszłości odtwarzane są perełki architektury miejskiej przywracające klimat dawnego Jarosławia. Wymienione prace remontowo-konserwatorskie, znajomość metod „leczenia" zabytków i działania na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego naszego miasta potwierdzają profesjonalizm i powodzenie, z jakim pracownicy oddają się swojej pasji.

Właściciel zakładu Zbigniew Cebulak otrzymał Honorową Odznakę Burmistrza Miasta Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Szarek" - kategoria: Przedsiębiorczość.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Szarek" jest firmą rodzinną założoną w 1991 roku. Na początku niewielka przetwórnia wędliniarska, z czasem z uwagi na świetne wyroby, poszerzała swoją działalność tak, by dzisiaj zatrudniać 90 osób z terenu Jarosławia i okolic. Jednocześnie z rozszerzeniem rynku zbytu potrzebna była rozbudowa i doskonalenie przedsiębiorstwa. Proces rozwoju jest nieustanny. Szczególnym wyzwaniem dla lokalnej firmy było dostosowanie zakładu do działalności na rynku europejskim. W latach 2000-2004 przeprowadzono gruntowną modernizację i rozbudowę i od pięciu lat firma posiada uprawnienia do handlu na rynkach Unii Europejskiej. Pomimo ciągłej modernizacji i unowocześniania linii produkcyjnej, niezmienna jest tradycja, która każe produkować wyroby najwyższej jakości, oparte na dawnych recepturach, sprzedawać zawsze świeże mięso, przedkładać dobro klienta nad własny zysk, utwierdzać firmę w solidności i niezawodności. Dzięki temu logo firmy kojarzy się zawsze z dobrymi wyrobami. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Szarek oferuje ponad 90 gatunków wyrobów wędliniarskich. Godne polecenia są wszystkie produkty, ale szczególnym zainteresowaniem klientów cieszą się tradycyjne wyroby, przygotowywane za sprawą domowego sposobu wędzenia przy użyciu dymu ze spalania twardego drewna. Wiele wyrobów z logo firmy zostało również nagrodzonych. Właściciele Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Szarek prowadzą szeroką działalność charytatywną, przekazują wyroby na rzecz osób potrzebujących, w tym świetlicom szkolnym i środowiskowym, domom dziecka, domom samotnych matek, a także wspierają różnego rodzaju koncerty, pikniki, z których dochód przekazywany jest na cele charytatywne.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu - kategoria: Oświata i Wychowanie.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu to placówka z dwudziestoletnią historią. Silne zakorzenienie członków rodu Czartoryskich w Ziemi Jarosławskiej, ich zasługi, patriotyzm wpłynęły na wybór patrona tej szkoły. Szczególnie bliską postacią jest błogosławiony Michał Czartoryski - dominikanin, patron Jarosławia, który zginął śmiercią męczeńską podczas Powstania Warszawskiego pozostając do końca przy rannych. W Zespole Szkół Ogólnokształcących realizowany jest PROGRAM „Śladami naszych patronów", odbywają się konkursy wiedzy o życiu i działalności rodu Czartoryskich. Szkoła współorganizowała sesję popularno-naukową „Rodzina Czartoryskich w dziejach Ziemi Jarosławskiej" z udziałem wykładowców wyższych uczelni, historyków oraz przedstawicieli duchowieństwa. Wizerunek szkoły kreowany w dużej mierze przez dyrektora Tomasza Kuleszę wzmacniany jest współpracą z rodzicami, a także samorządem lokalnym. Placówka prężnie się rozwija, posiada skomputeryzowana bibliotekę i czytelnię szkolną korzysta z programów unijnych jak np. Mądrze wykorzystaj swój czas. 

Szkoła znana jest z wielu inicjatyw społecznych, uczniowie uwrażliwiani są na potrzeby innych osób, czego przykładem jest wpisana już w tradycję szkoły charytatywna WIELKA GALERIA ARTYSTYCZNA, której celem jest zbiórka pieniędzy na rzecz domu dziecka, świetlic środowiskowych, czy kosztownego leczenia dla chorych najmłodszych. W szkole odbywają się zimowiska i półkolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych.

Szeroko znana jest działalność szkoły na płaszczyźnie kulturalnej; jest ona organizatorem Jarosławskich Spotkań Artystycznych Dzieci i Młodzieży o zasięgu powiatowym - rokrocznie bierze w nich udział kilkuset uczestników. Z inicjatywy dyrektora zorganizowano także Jarosławski Jarmark Muzyczny, Wiosenne Spotkania z Muzyką i Teatrem, Okręgowy Festiwal Estrad Dziecięcych. Tomasz Kulesza od 18 lat organizuje kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków w dniu Wszystkich Świętych. Włączają się do niej znane postaci świata polityki, kultury, ale trzonem akcji są zawsze nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z uczniami.

 

O. Józef Kiełbasa - Gwardian Klasztoru pod wezwaniem Trójcy Świętej - kategoria: Rewaloryzacja Zabytków.

Ojciec Józef Kiełbasa od pięciu lat pełni funkcję gwardiana klasztoru pod wezwaniem Trójcy Świętej, a jednocześnie Sanktuarium Krzyża Świętego w Jarosławiu. Jest bardzo aktywnym kapłanem, pracującym dla dobra świątyni oraz ludzi na rzecz ochrony materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego Jarosławia.

Zakon ojców reformatów w Jarosławiu swoją historią sięga 1700 roku. Wówczas ojcowie tutaj zostali sprowadzeni, modlili się najpierw w drewnianej kaplicy, a dawną gospodę przeznaczono na klasztor dla zakonników.  Już w 1716 roku biskup Kazimierz Bokun dokonał konsekracji kościoła.

Ociec Józef Kiełbasa jako gwardian klasztoru zabiegał o renowacje zabytkowych zabudowań  klasztornych. Dzisiaj zwiedzając świątynie lub przychodząc do niej na modlitwę można zachwycić się odrestaurowanym ołtarzem głównym z początku XVIII wieku ze słynącym łaskami krucyfiksem pośrodku retabulum. Remont ołtarza trwał dwa lata. Świątynia zyskała nową posadzkę z umieszczonym motywem herbowym zakonu franciszkanów, odrestaurowano i zakonserwowano  witraże figuralno-ornamentalne z początku XX wieku.

Poza tym udało się między innymi przeprowadzić:

 • remont stacji Męki Pańskiej,
 • izolację przeciwwilgociową fundamentów oraz częściowo elewacji klasztoru,
 • remont muru otaczającego od ulicy Jana Pawła II zabudowania klasztorne,
 • remont nawierzchni wewnętrznego dziedzińca.

Poczucie odpowiedzialności za spadek kulturowy minionych pokoleń przejawia się także pracą na rzecz historycznie wykształconych więzi i struktur wewnątrz wspólnoty zakonnej - w zasobach niematerialnych dziedzictwa kulturowego, wartościach duchowych - odgrywających dużą rolę w zachowaniu tożsamości i ciągłości rozwoju religijnego, społecznego i kulturowego.   

 

Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty - kategoria: Oświata.

Jarosławianin, Podkarpacki Kurator Oświaty, wcześniej pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu. W oświacie pracuje od 24 lat.  Od lat aktywnie angażuje się w Związku Harcerstwa Polskiego w Jarosławiu propagując idee harcerstwa w środowisku, w którym pracuje. Mimo wielu obowiązków służbowych przez cały czas jest czynnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, obecnie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego  komisji do spraw stopni instruktorskich przy jarosławskiej Komendzie Hufca ZHP. Szerzy idee krótkofalarstwa angażując się w organizację i obejmując patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty coroczny harcerski ogólnopolski maraton krótkofalarski organizowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W długoletniej aktywności społecznej na terenie Jarosławia zorganizował ponad 60 wycieczek i rajdów dla harcerzy i młodzieży szkolnej, w tym także kilka obozów harcerskich. Jak widać z  powodzeniem godzi funkcję kuratora oświaty z byciem druhem podharcmistrzem poświęcając harcerstwu swój wolny czas.

Jacek Wojtas aktywnie działa w Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia, wygłaszając historyczne prelekcje i publikując swoje artykuły na łamach Roczników Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. 

Propagator bogactwa przyrodniczego Podkarpacia, w 2009 roku wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. ks. Markiewicza współorganizował konferencję naukową pod tytułem: POZNAJ PODKARPACIE - walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe Podkarpacia w szkolnym ruchu turystycznym.

Pan Jacek Wojtas tradycyjnie już uczestniczy w corocznej kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków jarosławskich nekropolii. Promuje historyczne walory Jarosławia, współpracuje z Muzeum-Kamienicą Orsettich, był współorganizatorem wystaw retrospektywnych z okazji 70. i 75. Rocznicy działalności Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu w 1994 i w 1999 roku, a także wystawy z okazji 90-lecia Związku Harcerstwa Polskiego na Ziemi Jarosławskiej. Od lat współpracuje także z Polskim Stowarzyszeniem Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu.

 

Mariusz Mituś Przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu - kategoria: Aktywność Społeczna.  

Przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu.

Wieloletni członek wielu gremiów samorządowych i publicznych m.in. Komisji Statutowej Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Wojewódzkiej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczy w tworzeniu podstaw prawnych dla różnych działań Stowarzyszenia - jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce. Posiada ogromny autorytet wśród partnerów publiczno-społecznych. Od początku pracy nie ustaje w działalności na rzecz budowy kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Jarosławiu, w tym w szczególności zapewnienia im godnej pracy. Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu i Oleszycach, Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Galeria Przedmiotu to tylko niektóre placówki, w których prace otrzymują osoby z upośledzeniem umysłowym. Poza troską o rozwój zawodowy członków Stowarzyszenia, podopieczni poddawani są wczesnej interwencji, rehabilitacji, edukacji, terapii zajęciowej. Kompleksowa opieka, wieloetapowe wspieranie osoby z upośledzeniem umysłowym  oraz jej najbliższych potwierdza profesjonalizm i skuteczne zarządzanie Stowarzyszeniem przez Mariusza Mitusia.

W tym roku po wielu latach starań oddano do użytku Grupowy Dom Rodzinny. To realizacja prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną do życia w integracji ze społeczeństwem. Grupowy Dom Rodzinny w Jarosławiu jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na Podkarpaciu i jednym z nielicznych w Polsce.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie - kategoria: Infrastruktura.    

W najnowszej historii Jarosławia zrealizowano wiele inwestycji. Były jednak i takie, które czekały na swoją kolej bardzo długo. Do nich od trzydziestu lat należała budowa obwodnicy dla Jarosławia. Mimo prób podejmowania działań wcześniej, dopiero w 2009 roku  uzyskano pozwolenie na budowę, następnie ogłoszono przetarg na wykonanie i w lutym 2010 roku zawarto umowę na budowę  obwodnicy. Zakończenie prac przewidziane jest na 2012 rok. Kontrakt opiewa na 369 mln złotych i dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Obwodnica Jarosławia mierzy ponad 11 kilometrów, poza samym pasem jezdnym i poboczami powstają trzy mosty, pięć wiaduktów i cztery przejazdy gospodarcze. Do jej zrealizowania niezbędne było wykupienie ponad 600 działek o powierzchni 63 ha oraz kilkudziesięciu nieruchomości zabudowanych. Sukces ten nie byłby możliwy bez kompetencji, zaangażowania i determinacji inwestora bezpośredniego, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie, na czele z jej dyrektorem Wiesławem Kaczorem. Godna podkreślenia jest przy tym wzorowa współpraca inwestora z samorządami gmin, przez które przebiega obwodnica, w tym szczególnie z  Miastem Jarosław. Jej owocem jest nie tylko realizacja obwodnicy, ale także budowa zjazdu - łącznika w rejonie Zakładu Uzdatniania Wody w Muninie i ronda na drodze krajowej nr 4 u zbiegu z ulicą Morawską, co bezpośrednio połączy obwodnicę z dzielnicą przemysłową miasta. Należy także podkreślić współpracę między Miastem Jarosław a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, której efektem jest remont dróg oraz budowa nowych i przebudowa istniejących chodników oraz przejść dla pieszych.