Strona główna » O Jarosławiu » Jarosławy » Jarosław 2017
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Jarosław 2017

Laureat Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „JAROSŁAWA 2017"

27 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Kapituły powołanej przez Burmistrza Miasta Jarosławia Zarządzeniem Nr 243/2017 oraz Zarządzeniem Nr 286/2017. Kapituła w siedmioosobowym składzie, w wyniku tajnego głosowania, wyłoniła laureata Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia.

Statuetkę „JAROSŁAWA 2017" otrzymał prof. nadzw. dr. hab. Krzysztof Rejman - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

 

Prof. nadzw. dr. hab. Krzysztof Rejman - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu | Fot. Renata Pęcak
Prof. nadzw. dr. hab. Krzysztof Rejman - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Fot. Renata Pęcak
Statuetka "Jarosława"
Statuetka "Jarosława"

Nominowani do Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „JAROSŁAWA 2017"

  • mgr inż. Edward Makowiecki, który zasłynął intensywną pracą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Jarosławia. Jego wyjątkowe zaangażowanie w projekty remontowo-konserwatorskie przyniosło ogromne korzyści całemu miastu, a wiedza i doświadczenie skutecznie pomagają chronić historyczną formę i treść, godząc je jednocześnie z trudnymi wymaganiami techniczno-budowlanymi.
  • Stowarzyszenie Misji Pokojowych ONZ Koło Rejonowe w Jarosławiu, reprezentowane przez chor. Mirosław Danilczuk - uczestnika misji w składzie Sił ISAF Afganistan, które zrzesza ludzi szczególnych, propagujących idee misji pokojowych, humanitarnych, szkoleniowych, stabilizacyjnych i bojowych żołnierzy Wojska szczególnie wśród młodzieży szkolnej, jak również na arenie międzynarodowej.
  • prof. nadzw. dr. hab. Krzysztof Rejman - JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, który od 2015 roku zarządza największą zawodową uczelnią państwową w regionie. Miłość do nauk społecznych i humanistycznych przekazał już kilku pokoleniom studentów. Naukowiec. Ekspert. Miłośnik pszczelarstwa.

 

Obrady Kapituły dokonującej wyboru laureata nagrody "Jarosława 2017"
Obrady Kapituły dokonującej wyboru laureata nagrody "Jarosława 2017"

Mgr inż. Edward Makowiecki

zasłynął intensywną pracą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Jarosławia. Jego wyjątkowe zaangażowanie w projekty remontowo-konserwatorskie przyniosło ogromne korzyści całemu miastu, a wiedza i doświadczenie skutecznie pomagają chronić historyczną formę i treść, godząc je jednocześnie z trudnymi wymaganiami techniczno-budowlanymi.

Stowarzyszenie Misji Pokojowych ONZ Koło Rejonowe w Jarosławiu

zrzesza ludzi szczególnych, propagujących idee misji pokojowych, humanitarnych, szkoleniowych, stabilizacyjnych i bojowych żołnierzy Wojska szczególnie wśród młodzieży szkolnej, jak również na arenie międzynarodowej. 

Prof. nadzw. dr. hab. Krzysztof Rejman - JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Od 2015 roku zarządza największą zawodową uczelnią państwową w regionie. Miłość do nauk społecznych i humanistycznych przekazał już kilku pokoleniom studentów. Naukowiec. Społecznik. Miłośnik pszczelarstwa.