Strona główna » O Jarosławiu » Jarosław Gminą Fair Play
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Jarosław Gminą Fair Play

Gmina Fair Play – 2010

Już po raz piąty Miasto Jarosław otrzymało tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play". W tym roku zostało uhonorowane Złotą Statuetką oraz tytułem w kategorii „Gmina Turystyczna". Uroczyste wręczenie odbyło się 17 grudnia 2010 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W tym roku odbyła się IX edycja konkursu, do którego zgłosiło się 124 samorządy z całej Polski. Kapituła wyłoniła 122 gminy, które spełniły wymagania, przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną, a tym samym uzyskały tytuł „Gminy Fair Play" 2010.

Ponadto przyznano 11 nagród głównych - Statuetek, 15 wyróżnień, 22 Złote Statuetki - w tym Miasto Jarosław, 21 Złotych Lokalizacji Inwestycji oraz 6 nagród specjalnych - „Samorządowy Menedżer Roku 2010"

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 28 września 2010 r. na konferencji prasowej.

Jak podaje uzasadnienie, uhonorowanie naszego miasta tytułem i certyfikatem „Gmina Fair Play" jest formą docenienia pracy i ogromnego wkładu zarówno władz miasta jak i wszystkich pracowników Urzędu. Tytułem „Gminy Fair Play" mogą posługiwać się tylko te samorządy, które dbają o interesy społeczności lokalnych, stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej.

Małgorzata Młynarska

Gmina Fair Play – 2009

Fot. T. Strzębała

W Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i certyfikatów „Gmina Fair Play" 2009. Ten renomowany tytuł przyznany został Gminie Miejskiej Jarosław już po raz czwarty, a w stolicy osobiście odbierał go burmistrz Andrzej Wyczawski.

W tym roku Jarosław  ubiegał się o certyfikat w kategorii „Gmina Turystyczna Miejska". Zabiegają   o niego miasta, które planują w najbliższym czasie rozwój turystyki oraz te, dla których turystyka jest znaczącą dziedziną. - Prowadzimy kompleksowe działania zmierzające do podniesienia atrakcyjności turystycznej poprzez prace renowacyjne w zabytkowej części miasta; Jarosław jest miastem o bardzo bogatej tradycji i historii z wieloma zabytkami,  to wszystko ma nam zapewnić znaczące miejsce na mapie turystycznej Polski Południowo-Wschodniej, a certyfikat jest tego rzeczywistym potwierdzeniem" - powiedział burmistrz Wyczawski.  Uroczysta gala Gmina Fair Play 2009 odbyła się 4 grudnia.

Gminy Fair Play, to samorządy które:

  • promują przejrzyste relacje z przedsiębiorcami i społecznością lokalną,
  • cenią sobie dobrą współpracę z biznesem i jest przy tym przyjazny dla inwestorów,
  • dbają o wypracowanie odpowiednich standardów obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy,
  • potrafią przyciągać nowych inwestorów,
  • promują inwestycje przyjazne środowisku i osobom niepełnosprawnym,
  • przestrzegają zasad rzetelności i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami.

 

 Tomasz Strzębała

Jarosław "Złotą Lokalizacją" dla biznesu - 2008

Certyfikat "Złota Lokalizacja Biznesu" w rękach burmistrza Andrzeja Wyczawskiego
Certyfikat "Złota Lokalizacja Biznesu" w rękach burmistrza Andrzeja Wyczawskiego
Podczas rozdania certyfikatów w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
Podczas rozdania certyfikatów w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
W oczekiwaniu na werdykt Kapituły Konkursu
W oczekiwaniu na werdykt Kapituły Konkursu
Zwycięzcy konkursu w kategorii miast średnich | Fot. Krzysztof Karciński
Zwycięzcy konkursu w kategorii miast średnich
Fot. Krzysztof Karciński
 

W piątek, 3 października 2008 r. Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski odebrał w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie certyfikat oraz tytuł „Gmina Fair Play" 2008 w kategorii miast średnich. Ponadto decyzją Kapituły Konkursu, Miasto Jarosław zostało uhonorowane Złotą Lokalizacją Biznesu.

Nagroda ta jest przyznawana tym samorządom, które przez trzy kolejne lata rozwijały się, realizowały zamierzone cele i przedsięwzięcia inwestycyjne oraz brały udział w programie i uzyskały certyfikat „Gmina Fair Play".Miasto Jarosław otrzymało certyfikat „Gmina Fair Play" po raz trzeci. „Złota Lokalizacja Biznesu" to natomiast pierwsze tego typu wyróżnienie.

 Otrzymanie certyfikatu oznacza, że inwestowanie na terenie naszego miasta jest szansą dla przedsiębiorców. Dogodna lokalizacja inwestycji, sprawne procedury, bezpieczeństwo i uczciwość, to tylko niektóre czynniki, które zdecydowały o sukcesie naszego miasta. - podsumował Andrzej Wyczawski - burmistrz miasta Jarosławia.

 W VII edycji konkursu Kapituła Konkursu wyłoniła 157 gmin, które spełniły wymagania i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną. W tegorocznej edycji tytuł „Złota Lokalizacja Biznesu" otrzymały 33 gminy.

Magdalena Rożek

Wyróżnienie honorowe Fair Play dla Jarosławia - 2007

Certyfikat
Certyfikat
Wyróżnienie honorowe
Wyróżnienie honorowe
Burmistrz Andrzej Wyczawski w gronie najlepszych
Burmistrz Andrzej Wyczawski w gronie najlepszych
W oczekiwaniu na wyniki
W oczekiwaniu na wyniki
Podczas konferencji prasowej
Podczas konferencji prasowej
Burmistrz Andrzej Wyczawski | Fot. Andrzej Wikiera
Burmistrz Andrzej Wyczawski
Fot. Andrzej Wikiera
 

Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski odebrał 5 października 2007 r. certyfikat Gmina Fair Play w kategorii miast średnich, czyli tych liczących od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców.

Miasto Jarosław otrzymało również (jako jedno z pięciu w tej kategorii) wyróżnienie honorowe, które kapituła konkursu przyznaje gminom za najbardziej efektywne działania na rzecz pozyskania nowych przedsiębiorców. Z województwa podkarpackiego jedynie Jarosław i Rzeszów (w kategorii dużych miast) otrzymały takie wyróżnienia. Konkurs afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej jest organizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Certyfikaty przyznawane są w pięciu kategoriach: gmin wiejskich, miasteczek i małych miast, miast średnich, dużych oraz gmin turystycznych. W kategorii gmin wiejskich, z powiatu jarosławskiego certyfikat otrzymała gmina Jarosław i Pawłosiów.

Ogółem w konkursie udział wzięło 161 gmin, ale certyfikaty przyznano 153 gminom. Nagrody wręczali prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski i prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Mieczysław Bąk.

"Certyfikat, który otrzymaliśmy po raz drugi i honorowe wyróżnienie, to nagroda dla Jarosławia za wspieranie lokalnych przedsiębiorców" - mówi burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczawski - "Jest to kontynuacja działań rozpoczętych w poprzedniej kadencji. Przez kolejny rok możemy szczycić się tym tytułem, który świadczy o wysokim poziomie obsługi inwestycyjnej. Ten certyfikat jest szczególnie ważny, gdyż audytorzy przeprowadzali rozmowy z inwestorami i tak naprawdę to opinia przedsiębiorców jest tutaj najistotniejsza". Wśród kryteriów oceny gmin znalazły się: prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych, terminowość i szybkość decyzji, a także środowisko obsługi inwestorów i skuteczność w rozwiązywaniu problemów. Owocem konkursu jest multimedialna prezentacja miast i gmin zamieszczona w Katalogu Ofert Inwestycyjnych, który został wydany na płytach CD, a także znajduje się na stronie internetowej http://www.fairplay.pl/. Według organizatorów taka forma przedstawienia mocnych stron gmin oraz ich ofert inwestycyjnych sprawdza się najlepiej.

"Konkurs przeprowadzony był po raz szósty. Mamy więc porównanie funkcjonowania samorządów. Można więc zauważyć, że administracja gmin jest coraz bardziej przyjazna dla inwestorów. Powstaje coraz więcej punktów i centrów obsługi dla biznesu" - stwierdził Mieczysław Bąk.

Zofia Krzanowska

Jarosław Gminą Fair Play 2006

Certyfikat odbiera burmistrz Janusz Dąbrowski | Fot. Zofia Krzanowska
Certyfikat odbiera burmistrz Janusz Dąbrowski
Fot. Zofia Krzanowska
 

Pod koniec września 2006 r. Gmina Miejska Jarosław otrzymała certyfikat Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji oraz wyróżnienie w konkursie Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości.

29 września 2006 r. w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się wręczenie nagród i certyfikatów V edycji konkursu "Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji". W tym roku kapituła przyznała te prestiżowe tytuły 174 samorządom. W kategorii miast powyżej 30 tys. mieszkańców certyfikat otrzymała Gmina Miejska Jarosław jako jedno z 5 miast województwa podkarpackiego. Certyfikat z rąk Andrzeja Arendarskiego Przewodniczącego Kapituły, Jarosława Zielińskiego sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji a zarazem pełnomocnika rządu ds. samorządu terytorialnego oraz Mieczysława Bąka Przewodniczącego Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej odebrał burmistrz Janusz Dąbrowski. "W celu usprawnienia kontaktów z przedsiębiorcami utworzyliśmy w Urzędzie Miasta Punkt Informacji Inwestycyjnej. Dzięki dobrej współpracy samorządu i inwestorów w naszym mieście powstało 1600 nowych miejsc pracy" - wyjaśniał włodarz Jarosławia.

Konkurs jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a organizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Organizatorzy podkreślają, że procedura konkursu umożliwia stwarzanie dobrych warunków do rozwoju działalności inwestycyjnej. Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większą popularnością, co oznacza, że samorządy kierują się zasadami etyki i budują przejrzyste relacje między przedsiębiorcami i społecznością lokalną.

Zofia Krzanowska