Strona główna » Urząd Miasta » Zastępcy Burmistrza
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Zastępcy Burmistrza

ds. Infrastruktury Technicznej

mgr WIESŁAW PIROŻEK

Urodził się w 1961 r. w Przemyślu; żona Bogumiła, troje dzieci: Anna, Damian i Marek.

Magister pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Przez cztery lata (1981-85) pracował w Lokomotywowni Pozaklasowej w Żurawicy. Kolejne lata (1985-90) był nauczycielem zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Rolniczej w Radymnie. Jest współtwórcą filii Boliwijskiego Uniwersytety Katolickiego (La Paz) w Batallas, gdzie prowadził zajęcia w latach 1990-92. Po powrocie do kraju w 1992 r. podjął pracę w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Radymnie. Sześć lat później zaangażował się w działalność samorządową. Przez trzy kadencje sprawował funkcję Burmistrza Miasta Radymna (lata 1998-2002, 2006-10 i 2010-14), a dwa lata (2002-2004) Zastępcy Burmistrza. Od 2006 r. jest Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Radymnie, a od 2015 r. Wiceprezesem Stowarzyszenia Honorowych Podhalańczyków przy 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich.

Zastępcy Burmistrza ds. Infrastruktury Technicznej podlegają: Wydział Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem KOmunalnym i Ochrony Środowiska oraz Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, a także spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejski Zakład Komunikacji oraz Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Kontakt:
tel. 16 624 87 00
e-mail:

 

ds. Infrastruktury Społecznej

dr DARIUSZ TRACZ

Urodził się w 1973 r. w Jarosławiu, żona Monika, dwoje dzieci: Dominika i Magdalena.

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach), absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku socjologii samorządowej.
Posiada specjalizację z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

W latach 2008 - 2016 pracował w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie na stanowisku Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Wcześniej był zatrudniony w jarosławskim Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Kierownika Biura. Posiada również doświadczenie pracy w charakterze Pracownika Socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu. Ponadto współpracował z uczelniami wyższymi w województwie (m.in. z Uniwersytetem Rzeszowskim, Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu), prowadząc zajęcia z zakresu dziedzin związanych z socjologią i polityką społeczną. Jest współpracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- Ekonomicznej w Jarosławiu.

Zastępcy Burmistrza ds. infrastruktury społecznej podlegają: Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, Wydział Oświaty, Straż Miejska oraz jednostki organizacyjne - miejskie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły szkół, MOK, MBP, MOSiR oraz MOPS. 

Kontakt:
tel. 16 624 87 01
e-mail: