Strona główna » O Jarosławiu » Jarosławy » Jarosławy 2011
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Jarosławy 2011

Kapituła Honorowych Nagród Burmistrza Miasta - Jarosławy 2011 r.  przyznała 10  statuetek.

 

Kategoria Oświata: Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego

Ta szkoła ze 100-letnią historią i tradycją jest jedną z najlepszych szkół budowlanych w Polsce. Świadczą o tym pozytywne opinie pracodawców zatrudniających absolwentów „jarosławskiej budowlanki". Potwierdza to tytuł „Najlepsza Szkoła Budowlana w Polsce" przyznany przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Warszawie. Wszechstronny rozwój zapewniła uczniom znakomita kadra pedagogiczna, wciąż rozwijająca się baza dydaktyczna, współpraca z Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa w Warszawie, a także  z przedsiębiorcami budowlanymi z całego kraju. W 2000 roku szkoła poszerzyła ofertę edukacyjną o liceum ogólnokształcące, realizujące innowacyjny program w zakresie szkolenia sanitarno-obronnego, co wśród absolwentów gimnazjów cieszyło się dużym zainteresowaniem. Obecnie Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących kształci młodzież na kierunkach: malarz-tapicer, posadzkarz, blacharz, betoniarz-zbrojarz, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter izolacji budowlanych, stolarz, elektryk, technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych. Od stu lat „jarosławska budowlanka", mimo zawirowań historycznych i gospodarczych, nie straciła swojego charakteru i utrzymała główny profil kształcenia. Dodatkowo dba o wszechstronny rozwój uczniów, czego dowodem są wysokie miejsca w turniejach i olimpiadach zawodowych, sukcesy sportowe oraz nagrody i wyróżnienia na przeglądach i konkursach artystycznych. Szkoła przetrwała dwie wojny światowe, dając początek innym placówkom dydaktycznym o charakterze technicznym i zawodowym w Jarosławiu, a sama jako Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących na trwałe wkomponowała się w edukacyjny krajobraz miasta.

 

Kategoria Promocja turystyki: Jacek Hołub

Przewodnik turystyczny, terenowy i beskidzki, pilot wycieczek, ratownik górski Bieszczadzkiej Grupy GOPR. Od 1979 roku członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), przewodnik Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek oraz Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty". W 2011 roku został powołany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w skład Zespołu Egzaminatorów Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Terenowych. Jest pasjonatem Jarosławia. Znany z cennych inicjatyw w dziedzinie turystyki i promocji naszego miasta. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych imprez turystycznych: „Z Betlejem do Betlejem", Rajdu Papieskiego na Tarnicę nocną porą w rocznicę i godzinę śmierci Jana Pawła II, Rajdu Rowerowego Tato + Syn, Rajdu Pieszego w Święto Polskiej Niezapominajki i wielu innych.  Jest autorem czterech przewodników promujących zabytki sakralne Jarosławia: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Dawne Opactwo pp. Benedyktynek, Dawne Kolegium oo. Jezuitów oraz Kościół Ducha Świętego. W 2012 roku planuje wydać przewodnik po powiecie jarosławskim. Często widzimy go w towarzystwie grup turystycznych, które zapoznaje z historią i zabytkami Jarosławia. Słyszymy i oglądamy w programach radiowych i telewizyjnych promujących Jarosław. Cieszy się powszechnym szacunkiem społeczności jarosławskiej. Został odznaczony Honorową Odznaką Ministra Gospodarki „Za zasługi dla turystyki" oraz Statuetką Marszałka Województwa Podkarpackiego „Za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i promocji regionu".

 

Kategoria Aktywność społeczna: Stowarzyszenie Miłośników Koni „Arabian"  

Połączyła miłość do koni i do drugiego człowieka. Poprzez wspólną pasję, jaką jest jeździectwo, zrodził się pomysł działalności na rzecz lokalnej społeczności. Tak, w 2000 roku w dawnej posiadłości książąt Czartoryskich w Pełkiniach sąsiadującej z Zespołem Pałacowo - Parkowym powstało Stowarzyszenie Miłośników Koni ARABIAN. Dziś przez zdrowy i aktywny tryb życia pielęgnuje nasze kulturowe dziedzictwo, pokazuje, że można żyć aktywnie i bez nałogów. Dzięki członkom - pedagogom wychowuje młodych adeptów sztuki jeździeckiej na dobrych, pracowitych i uczciwych ludzi.  W roku 2009 w strukturę Stowarzyszenia weszła 8 Harcerska Drużyna Jeździecka „Arabian" zrzeszona w Hufcu ZHP w Jarosławiu. Należy do niej ponad 20 harcerzy i harcerek, którzy oprócz harcerskich ideałów mają wspólną pasję jaką jest jeździectwo. Stowarzyszenie Miłośników Koni „Arabian" jest otwarte na współpracę z lokalnymi szkołami i instytucjami publicznymi. Prowadzi zajęcia z hipoterapii, które ściśle dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Prowadzi naukę jazdy konnej, organizuje wycieczki i rajdy konne. Na terenie stowarzyszenia odbywają się również zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu oraz dla osób z Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy. Stowarzyszenie jest organizatorem cyklicznych spotkań integracyjnych. Należy do nich:

- Piknik Rodzinny, w którym uczestniczą zarówno mieszkańcy Jarosławia, Pełkiń jak i osoby korzystające z zajęć hipoterapii i rekreacji konnej w Pełkiniach.

- Hubertus - impreza integracyjna zrzeszająca środowiska jeździeckie z regionu

-Spotkanie opłatkowe - dla wszystkich bywalców stajni, przyjaciół, osób wspierających oraz korzystających z zajęć jazdy konnej i hipoterapii i ich rodzin.

Ponadto współorganizuje na terenie Stowarzyszenia Piknik dla dzieci z Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu.

 

Kategoria Rewaloryzacja zabytków: Ksiądz Prałat Marian Bocho

Od 5 lat jest proboszczem parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Posługę kapłańską pełni od 29 lat. Znany jest jako doskonały kaznodzieja, rekolekcjonista i organizator placówek ewangelizacyjnych. Troszczy się o ludzi potrzebujących pomocy materialnej i duchowej. Jest laureatem wielu odznaczeń nagród i wyróżnień. Uhonorowano go między innymi tytułem Człowieka Roku w plebiscycie wydawnictwa „Podkarpacie", w 2007 roku otrzymał „Jarosława" w kategorii aktywność społeczna. Otrzymał też Złotą Odznaką Za Opiekę Nad Zabytkami przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz odznakę Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przyznaną przez Burmistrza Miasta Jarosławia.

Dzięki determinacji i wielkiemu zaangażowaniu Księdza Prałata przywrócono utracone piękno Kolegiaty. Staraniem księdza wykonano osuszenie, izolację i wzmocnienie fundamentów kościoła i części dawnego kolegium. Przeprowadzono także  remont więźby dachowej i dachu oraz elewacji kościoła i frontowej elewacji zachodniego skrzydła dawnego kolegium jezuickiego, łącznie z wymianą stolarki okiennej. Po zakończeniu tych prac nastąpił remont muru ogrodzeniowego z kamiennymi rzeźbami świętych. Wykonana została również konserwacja ołtarza z XVI-wiecznym obrazem Matki Bożej Śnieżnej.  Odkopano, pogłębiono i wyremontowano piwnice w części południowej kolegium. Wszystkie prace remontowe, zarówno przy Kolegiacie jak i przy budynku parafialnym prowadzone były z wielką precyzją i dbałością o detale architektoniczne. W wielu przypadkach odtworzono nieznane do tej pory elementy architektoniczne. Jednocześnie z pracami remontowymi prowadzono badania archeologiczne, które w przyszłości pozwolą na udostępnienie podziemi Kolegiaty. W dawnym jezuickim kolegium ponownie gości młodzież, gdyż remontowane podziemia budynku, sukcesywnie przekazywane są na rzecz świetlicy socjoterapeutycznej im. Sługi Bożej Anny Jenke. Prowadzone remonty świątyni i budynku parafialnego przyczyniły się do rewitalizacji Placu ks. Piotra Skargi i sprawiły, że stał się on najpiękniejszym placem w mieście.

 

Kategoria Kultura: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina

Szkoła powstała 1 listopada 1947 roku. Założona i prowadzona przez Ministra Kultury i Sztuki wpisała się już na stałe w krajobraz instytucji oświatowych i kulturalnych Jarosławia i powiatu jarosławskiego. W ciągu 64 lat jej istnienia mury szkoły opuściło 1500 absolwentów. Jarosławscy  muzycy i pedagodzy kształcą młodzież w sekcjach instrumentów smyczkowych, dętych i perkusyjnych oraz w klasie gitary, fortepianu i akordeonu. Obok działalności dydaktycznej Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarosławiu słynie z organizacji imprez i działań twórczych dla środowiska lokalnego i instytucji publicznych. Współpracuje ze szkołami i placówkami upowszechniania kultury. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, organizowanie projektów artystycznych, angażowanie młodzieży w budowanie życia kulturalnego naszego miasta to działania, które dały wymierne efekty. Absolwenci kontynuują naukę w szkołach muzycznych II stopnia i uczelniach artystycznych. Wśród nich są także ci, którzy swoim talentem rozsławiają szkołę i Jarosław. Nowym impulsem i znaczącym wydarzeniem dla rozwoju szkoły było otwarcie 8 października 2011 r. najnowocześniejszej w mieście Sali Koncertowej. Sfinansowana  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego",  pozwoli na stworzenie młodym adeptom sztuki muzycznej coraz lepszych warunków do realizowania ich artystycznych pasji. Koszt tego przedsięwzięcia  wyniósł  6 mln zł. Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina to niezwykle ważna placówka oświatowa w naszym mieście, obok funkcjonującej szkoły plastycznej, jest gwarantem artystycznego rozwoju miasta.    

 

Kategoria Przedsiębiorczość: Zakłady Mięsne „Sokołów" S.A. - Odział w Jarosławiu

Jest jednym z najnowocześniejszych zakładów przetwórstwa mięsnego w Polsce, to przedsiębiorstwo z pełnym profilem produkcyjnym i marką najbardziej znaną i kupowaną w Polsce. Historia najstarszego zakładu sięga 1899 roku. Jarosławski zakład powstał w 1927 roku. Od tamtego czasu, przedsiębiorstwo stale się rozwijało, ulepszając zaplecze techniczne i technologiczne oraz zakres produkcji. Oddział  w Jarosławiu specjalizuje się w produkcji mięsa wieprzowego (ubój, rozbiór, przetwórstwo, konfekcjonowanie) . Opracowany i wdrożony w 1997 roku system analizy zagrożeń  i krytycznych punktów kontroli (HACCP) umożliwia kontrolę newralgicznych, decydujących o jakości zdrowotnej punktów w cyklu technologicznym. Ponadto zakład posiada certyfikowany system zarządzania jakością według normy BRC i IFS oraz na co dzień stosuje wymagania normy ISO 9001. Od 11 lat zakład jest oddziałem produkcyjnym Grupy SOKOŁÓW S.A. Potencjał produkcyjny Grupy SOKOŁÓW S.A umożliwia dzienną produkcję na poziomie ok. 1200 ton wysokiej jakości wyrobów, a rozbudowana sieć sprzedaży i dystrybucji zapewnia dostępność produktów w całym kraju i za granicą. Produkty oferowane przez SOKOŁOW są najwyższej jakości, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i wyróżnienia uzyskane na prestiżowych targach w kraju i zagranicą. Firma z powodzenie angażuje się w różnego typu przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i sportowym promując marki swoich produktów i zdrowy tryb życia.

 

Kategoria Aktywność społeczna: Marian Żołyniak

Z wykształcenia mgr inż. inżynierii sanitarnej dał się poznać jako społecznik, działający na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy - ludzi bezdomnych, chorych i umierających. Od 2002 roku jest członkiem, a od 2004 roku - przewodniczącym zarządu Oddziału Fundacji Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie" w Jarosławiu. W 2010 roku, ze względu na profesjonalizm i zaangażowanie Mariana Żołyniaka, powierzono mu  funkcję Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych w Jarosławiu oraz Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego „KOLGMED" w Jarosławiu. Od początku swojej pracy w Fundacji z pasją i oddaniem angażuje się w jej życie starając się ją zmieniać i dostosowywać do wyzwań, które niesie współczesna rzeczywistość.  Swoje funkcje pełni w sposób sprawny i fachowy nie pobierając przy tym żadnego wynagrodzenia. Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie, która prowadzi w Jarosławiu schronisko dla bezdomnych mężczyzn oraz hospicjum świadczy pomoc 80 podopiecznym -ludziom cierpiącym, samotnym, wykluczonym społecznie, takim, którzy sami sobie nie są w stanie pomóc. Warto pamiętać, że realizacja zadań z udziałem prawników, psychologów, pedagogów, lekarza oraz księży w przeważającej mierze prowadzona jest na zasadzie wolontariatu. Marian Żołyniak cieszy się dużym  autorytetem wśród partnerów publiczno-społecznych. Od początku pracy nie ustaje w działalności na rzecz rozbudowy i modernizacji bazy lokalowej przy ulicy Sanowej. Z niesłabnącą determinacją i zaangażowaniem walczy o pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz schroniska i hospicjum. Jest organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Miasta Jarosławia i Starosty Jarosławskiego, od dwóch lat turniej przybrał rangę turnieju międzynarodowego. Polski Związek Tenisa Stołowego doceniając jego działalność uhonorował go w 2009 r. Złotą Odznaką.

 

Kategoria Aktywność społeczna: Fabryka Pieczywa Cukierniczego „San"  Pajda Sp. z o.o.

To lider w produkcji pieczywa piankowego - biszkoptów na polskim rynku. W przeszłości fabryka należała do Zakładów Przemysłu Cukierniczego „San" w Jarosławiu, później United Biscuits Poland (Mc'Vities Group - UK), a następnie LU Polska. W 2003 roku pan Jan Pajda wykupił fabrykę od zagranicznego inwestora i stworzył rodzinną firmę opierającą produkcję na tradycyjnej recepturze i naturalnych, zdrowych składnikach. Firma stosuje tradycyjną technologię - biszkopty wyrabiane są ręcznie. To sprawia, że jarosławskie biszkopty uzyskują wysoką ocenę nie tylko audytorów, ale przede wszystkim konsumentów, o czym świadczą wyniki sprzedaży. Przez 8 lat istnienia firma na trwałe zapisała się w środowisku wspierając akcje charytatywne i imprezy kulturalne, między innymi wsparła finansowo: ACTA Medica w Jarosławiu, Gimnazjum nr 2, Rotary Club, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Wędkarski, AZS z jarosławskiej uczelni, Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej, Fundację Anny Jenke, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenie „Kolping" i wiele, wiele innych.

 

Kategoria Rewaloryzacja Zabytków: Lucyna Grodzicka - Gruntowicz

Jest administratorem kamienic przy ul. Słowackiego 1 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 12 i 13. Funkcje swoją Pani Lucyna pełni z wielkim  zaangażowaniem i troską o zachowanie zabytkowej substancji. Jej praca polega między innymi na załatwianiu wszelkich formalności wymaganych przy remontach administrowanych przez nią obiektów. Wiąże się to głównie z opracowaniem i uzgadnianiem projektów budowlanych, uzyskiwaniem wymaganych pozwoleń, egzekwowaniem jakości wykonywanych robót oraz pozyskiwaniem środków na finansowanie realizowanych przedsięwzięć. Dzięki sprawnej i konsekwentnej pracy Lucyny Grodzickiej - Gruntowicz wykonane zostały roboty remontowo-budowlane i konserwatorskie w jednej z najpiękniejszych kamienic Jarosławia - kamienicy przy ul. Słowackiego 1. Ponieważ stanowi ona reprezentacyjne zamknięcie osi widokowej przy wjeździe do Jarosławia od zachodniej strony, jej wygląd ma duży wpływ na wizerunek miasta. Obecny dobry stan  tej kamienicy zawdzięczmy konsekwentnym działaniom Pani Lucyny. Podobne prace zrealizowane zostały kilka lat temu przy elewacji kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 12. W przyszłości ma być także wykonany remont dachu. Podejmowane przez Panią Lucynę działania zaowocowały wykonaniem remontu balkonów kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 13. Lucyna Grodzicka - Gruntowicz nieustannie troszczy się o utrzymanie wnętrz kamienic, dba o bezpieczeństwo instalacji technicznych oraz systematyczne wykonywanie remontów bieżących. Jest osobą, która z wielkim sercem, zaangażowaniem i troską pełni swoją funkcję jako administrator. Wszystkie jej działania są znaczącą cząstką ochrony dziedzictwa kulturowego naszego miasta.

 

Kategoria Promocja Miasta: Serial 1920. Wojna i miłość

Wystylizowany na początek XX wieku jarosławski rynek i przyległe mu ulice, a na nich wojska zaborców. Takie obrazy mogliśmy zobaczyć w historyczno - sensacyjnym serialu „1920. Wojna i miłość" w reżyserii Macieja Migasa. Film przedstawia jeden z najważniejszych okresów w dziejach Polski - walkę o niepodległość w 1920 roku. Podczas zdjęć - we wrześniu 2010 roku, jarosławski Rynek, plac przed Kolegiatą, tyły ulicy Tatarskiej i Sobieskiego, zaułek przy ulicy Ostrogskich, Kasztelańska były zarezerwowane dla scenarzystów, operatorów, aktorów i statystów. Wśród aktorów spotkać można było  Jakuba Wesołowskiego, Michała Żurawskiego, Wojciecha Zielińskiego, Tomasza Borkowskiego czy Karolinę Chapko. Rynek przypominał miasteczko z ubiegłego wieku. Poznikały wszystkie reklamy. Zastąpiły je stare szyldy. Jedna z postarzonych kamienic „odgrywała" posterunek policji państwowej w Węgrzycach, a Ratusz zmienił się w hotel Royal. Zasypane błotem chodniki, witryny sklepowe z lat 20 - tych XX w. Na ulicach polska kawaleria i statyści w strojach z epoki. Tak na trzy dni zmieniło się nasze miasto. Pilotażowy odcinek serialu został wyemitowany 11 listopada ubiegłego roku. Kolejne na wiosnę br. Zdjęcia do 13-to odcinkowego serialu trwały 4 miesiące, były realizowane w 130 obiektach w całej Polsce, w tym w Jarosławiu. Przy serialu zaangażowano ponad 220 aktorów, 2000 statystów i 200 koni. Serial to doskonała promocja Jarosławia. Urocze zaułki miasta, place i architektura skłoniły ekipę filmowców do wybrania właśnie naszego miasta i pokazania milionom widzów, że Polska, a w niej  Jarosław - jest naprawdę piękny.