Strona główna » O Jarosławiu » Jarosławy » Jarosławy 2009
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Jarosławy 2009

Kapituła Honorowych Nagród Burmistrza Miasta Jarosławy 2009 przyznała 11 statuetek.

Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke - kategoria - Aktywność społeczna

 

Działa od 1989 r. najpierw przy klasztorze ojców dominikanów, a obecnie Kolegiacie jarosławskiej. Podstawowym zadaniem Towarzystwa jest popularyzacja postaci Służebnicy Bożej Anny Jenke - jarosławskiej nauczycielki, która ofiarnie służyła w czasach okupacji i latach komunizmu dzieciom i młodzieży. Program wychowawczy, jakim kierowała się Anna Jenke stał się podstawą do pracy pedagogicznej wielu nauczycieli w Jarosławiu i całej Polsce.

Bardzo ważnym elementem aktywności Towarzystwa jest praca wydawnicza. Artykuły popularyzujące idee wychowawcze Anny Jenke oraz działalność Towarzystwa ukazują się na łamach prasy ogólnopolskiej. Przez dwadzieścia lat działalności ukazało się kilkadziesiąt publikacji na temat Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke i jego patronki, powstały prace doktorskie i magisterskie. Towarzystwo współpracuje z wieloma instytucjami i uczelniami na terenie całej Polski organizując sympozja, sesje, konferencje i uroczystości. Wszystkie spotkania cieszą się ogromną popularnością i zainteresowaniem. Na szczególne uznanie zasługuje praca siostry dr Bernadety Lipian, która jest sercem Towarzystwa i pośredniczką pomiędzy światem ludzi świeckich i duchownych. Siostra osobiście znała Annę Jenke. Jest autorką wielu cennych publikacji o życiu Służebnicy Bożej i wychowaniu w jej wierze. Ponadto, pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalnika o charakterze kulturalno-wychowawczym pt. „Słoneczna Skała" wydawanego od 1994 roku. Towarzystwo prowadzi swoją działalność równocześnie w kilku oddziałach terenowych między innymi w Rzeszowie, Błażowej, Sanoku, Jaśle, Przeworsku, Radymnie, Pruchniku, Dębicy, Świdniku, Łańcucie. Przyjaciele Anny Jenke organizują w Jarosławiu sympozja o zasięgu ogólnopolskim poświęcone tematyce wychowania i patriotyzmu. Obecnie w skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke wchodzą: Stefania Majsterkiewicz - prezes, Jerzy Malinowski - wiceprezes, Maria Kuźniar - sekretarz, członkowie: Anna Korneńko i Jan Tkaczyk. Opiekunem duchowym TPAJ jest Ks. prałat Marian Bocho - proboszcz Kolegiaty w Jarosławiu.

Mirosław Fiksa - kategoria Aktywność społeczna

Od ponad dwudziestu lat pracuje w Spółdzielni Inwalidów Praca w Jarosławiu, pełniąc w niej na różnych stanowiskach. Doceniając profesjonalizm i zaangażowanie w pracy na rzecz firmy i jej pracowników, w 2001 roku została mu powierzona funkcja prezesa spółdzielni. Ostatnie osiem lat owocuje intensywnym rozwojem i rozbudową infrastruktury Spółdzielni Inwalidów Praca. Firma cieszy się stabilną pozycją na rynku. Swoje wyroby sprzedaje kilkuset odbiorcom, z czego aż 90% stanowią stali odbiorcy. Od pół wieku zajmuje się produkcją opakowań tekturowych oraz elementów z tworzyw sztucznych, posiada automatyczną linię technologiczną do produkcji opakowań. Najcenniejszym zasobem Spółdzielni są jej pracownicy, którzy na sukces firmy zapracowali sobie najbardziej. Aż 70 % załogi stanowią osoby niepełnosprawne, przez co wartość tego zakładu pracy jest o wiele cenniejsza. To oddanie swojej załodze procentuje takim sukcesem. Od 2005 roku Spółdzielnia rozszerzyła swoja ofertę usług o recykling tworzyw sztucznych oraz odzysk folii. W dobie troski o środowisko to bardzo istotna gałąź aktywności firmy. Umiejętnie i z determinacją prowadzi firmę znajdując dla niej ważne miejsce na wolnym rynku. Od początku swojej pracy w Spółdzielni z pasją i oddaniem angażuje się w życie firmy starając się ją zmieniać i dostosowywać do dynamicznego otoczenia gospodarczego. W swojej pracy dostrzegał konieczność pomocy osobom niepełnosprawnym, dając im stałe zatrudnienie. Realizował misję społeczną, łamiąc czasem sztywne reguły kapitalistycznej ekonomii i opierając się regułom twardego zysku kosztem człowieka. Przez ponad dwadzieścia lat pracy umożliwił wielu osobom niepełnosprawnym samorealizację poprzez pracę, a następnie przejście na wypracowaną emeryturę. Spółdzielnia Inwalidów Praca daje szanse młodym niepełnosprawnym na zatrudnienie i rehabilitację społeczną. Proces aktywizacji, rozwoju własnych umiejętności i zainteresowań wielu tych osób nie byłby możliwy bez wsparcia Prezesa Spółdzielni.Jest członkiem zarządu Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Gospodarczo-Inwestycyjnej. W czasie wolnym uprawia sporty zimowe i letnie, zarażony pasją szybowania w przestworzach jest prezesem Stowarzyszenia Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej. Interesuje się filmem, fotografią, historią architektury. 

Wiliam Zahorčak - kategoria: Współpraca Międzynarodowa

Od trzech lat jest burmistrzem miasta Michalovce na Słowacji, z zawodu humanista - absolwent Uniwersytetu w Preszowie wydziału Nauk Humanistycznych. Pełniąc odpowiedzialną funkcje burmistrza inicjuje szereg imprez kulturalnych, szczególnie propagujących poezję i jej popularyzacje. Urodził się w 1959 r. Swoją zawodowa karierę rozpoczął jako nauczyciel, następnie dyrektor szkoły. Polityką samorządową zajmuje się od 11 lat, kiedy to został wybrany zastępcą przewodniczącego rady miasta Michalovce. Posiadając wykształcenie humanistyczne, kompetentnie pracował jako przewodniczący komisji nauki, kultury, młodzieży, spraw społecznych i zdrowia. Jest wiceprzewodniczącym „Matica Slovenska" - miejscowego oddziału stowarzyszenia kultury słowackiej. Oprócz spraw zawodowych i polityki, działa także na płaszczyźnie kultury i sportu będąc jednym z organizatorów i członków komisji oceniających w konkursach poetyckich jak i gospodarzem różnych wydarzeń kulturalnych. Pasjonat piłki nożnej, uprawiał ją przez długie lata, jest członkiem klubu miłośników zagadki i krzyżówki Siravan. Był jednym z inicjatorów pomysłu reaktywowania w Michalovcach teatru amatorskiego.Jarosław i Michalovce to dwaj partnerzy, którzy współpracują ze sobą na mocy umowy partnerskiej od jedenastu lat. Wzajemne kontakty bazują w dużej mierze na wymianie grup artystycznych i młodzieży szkolnej, od lat równocześnie obydwa miasta promują swoje walory turystyczne podczas MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH „SLOVAKIATOUR" w Bratysławie; MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW RUCHU TURYSTYCZNEGO „REGIONTOUR" W BRNIE oraz NA KRAKOWSKIM SALONIE TURYSTYCZNYM.Dobre tradycje wzajemnej przyjaźni pielęgnowane są także przez turnieje z udziałem mieszkańców zaprzyjaźnionych Michaloviec Jarosławia oraz Humennego.Miasto Jarosław może poszczycić się projektami unijnymi zrealizowanymi we współpracy z Michalovcami. Są to mianowicie:„Miasta Euroregionu Karpackiego - Razem na rzecz rozwoju turystyki"oraz Jarosław - Michalovce - Most Przyjaźni Ponad Karpatami".

Vladimir Kostilnik - kategoria: Współpraca Międzynarodowa

Z wykształcenia lekarz, z zainteresowania polityk samorządowy, trzykrotnie wybrany burmistrzem słowackiego miasta Humenne. Członek Stowarzyszenia Miast i Wsi na Słowacji, członek komórki w sekcji stosunków zagranicznych i integracji z UE i zastępca prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Gmin Humenné. Podczas pełnienia przez niego funkcji burmistrza miasta, Jarosław podpisał umowę o wzajemnej współpracy transgranicznej z Humennem na Słowacji. Głównymi celami przyświecającymi współpracy bilateralnej miast są: rozwój turystyki, wymiana młodzieży szkolnej, nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami i instytucjami okołobiznesowymi, realizacja projektów unijnych. Przez ostatnie pięć realizowano projekty o różnym zakresie korzyści. Były to:Jarosław - Humenne - Wspólna oferta gospodarcza" oraz „Wschód-Zachód - wymiana gospodarcza: Euroregionalny Pasaż Handlowy w Jarosławiu". Ponadto Turniej Miast Partnerskich Euroregionu Karpaty; a także Duch Słowiańskich Przodków - polsko-słowackie młodzieżowe spotkania integracyjne. Aktualnie realizowany jest wspólny projekt polsko-słowacki pt. SIEĆ MIAST EUROREGFIONU KARPACKIEGO w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka. Korzyścią obu partnerów jest renowacja po stronie Jarosławia Parku im. Czesławy Puzon pseudonim Baśka, natomiast bliźniaczą dla jarosławskiego remontu inwestycją jest renowacja parku przy zamku w Humennem, który należy do samorządu miasta Humenne.  Park stanowiący integralną część Zamku nosi nazwę Parku Pokoju i jest architektonicznie podzielony na część w stylu angielskim i część w stylu francuskim. Park wraz z Zamkiem zalicza się do najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w regionie humeńskim. Jego  teren jest miejscem realizowania wieczornych wydarzeń o charakterze kulturalnym. Celem projektu po stronie słowackiej jest rekonstrukcja francuskiej części parku i polega na dokonaniu nowych nasadzeń, remontu alejek, fontann, ułożenia trawników, wykonania oświetlenia. Burmistrz Humennego to bardzo przedsiębiorczy gospodarz miasta, za jego kadencji Humenne wzbogaciło się o szereg istotnych dla rozwoju miasta inwestycji, unowocześnieniu poddano także kilka instytucji.

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika - kategoria: Nauka

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu należy do najstarszych i najlepszych placówek oświatowych Podkarpacia W tym roku świętowało 125. rocznicę powstania. W rankingu szkół dziennika „Rzeczpospolita" Liceum znalazło się na 7. pozycji w województwie i 101. w kraju. I L.O. jest szkołą czerpiącą z tradycji ale także doskonale realizującą wyzwania XXI wieku. Młodzież uczestniczy w edukacyjnych projektach unijnych, olimpiadach przedmiotowych, konkursach ogólnokrajowych i regionalnych, wymianach międzynarodowych, zawodach sportowych, innowacjach pedagogicznych. Liceum prowadzi współpracę ze szkołami wyższymi i placówkami naukowymi np.: z Wyższą Szkołą Europejską im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Polską Akademią Nauk w Warszawie, licealiści uczestniczą w programowych wymianach międzynarodowych z młodzieżą w Niemczech , Wielkiej Brytanii i Izraelu. Znakomitym pomysłem okazało się powołanie do życia klas o profilu dziennikarskim. Program nauczania w tych klasach uatrakcyjniają wyjazdy szkoleniowe do redakcji, ośrodków radiowych i telewizyjnych oraz spotkania z politykami, aktorami, dziennikarzami, ludźmi kultury. Nauczyciele z pasją i sumiennością uczą, pomagają, kierują i wychowują. Od ich pracy i poświęcenia zależy wykreowanie odpowiedzialnego i mądrego obywatela. Takimi absolwentami może szkoła się poszczycić od początku swojego istnienia. Są nimi między innymi: Antoni Chruściel - generał, dowódca Powstania Warszawskiego, Czesław Mączyński - generał, dowódca obrony Lwowa w 1918 r., Franciszek Leja - światowej sławy profesor matematyki, Adam Gruca - światowej sławy profesor chirurgii i ortopedii, Mieczysław Orłowicz - jeden z najwybitniejszych geografów i krajoznawców, organizator pierwszego Komitetu Olimpijskiego w Polsce. Obecnie szkoła może się pochwalić wybitnymi absolwentami do których należą profesorowie wyższych uczelni, biskupi, parlamentarzyści, artyści, dziennikarze. Wielu z nich przyjechało do Jarosławia by uświetnić jej jubileusz, ale również oddać hołd nauczycielom i wychowawcom. Wśród nich znaleźli się między innymi: sędzia Bogusław Nizieński, wiceminister sprawiedliwości Piotr Kluz, profesorowie Piotr Podolec, Konrad Wojciechowski, Jerzy Eider, dziennikarz Jacek Fuglewicz.

Zofia Kostka-Bieńkowska - kategoria: Nauka

Staranne wykształcenie i bogate doświadczenie zawodowe sprawiły, że jest kompetentnym badaczem historii, szczególnie lokalnej. Swoją wiedzą dzieli się w pracach społecznych z młodzieżą oraz członkami Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia do którego od lat należy. Posiada bogaty dorobek publicystyczny na temat historii Jarosławia, jej mieszkańców.W jej pracy naukowo-historycznej znajdują się opracowania pod tytułem: „Franciszka Rakoczego związki z Jarosławiem. Z dziejów polsko-węgierskich", „Jarosławianie w Powstaniu Styczniowym", „Burmistrzowie Jarosławia z okresu autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej". Najnowszy jest ksiązka wydana przed dwoma miesiącami zatytułowana Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia 1857-2003". Jak autorka sama podaje publikacja pozwala współczesnym na prześledzenie procesów historycznych Jarosławia i role, jaką odegrały w nich jednostki wybitne. Chociaż niektóre nominacje budziły w ówczesnych i budzą niekiedy kontrowersje również współcześnie w świetle oceny historycznej, to niewątpliwie pozycja ta jest cennym przyczynkiem do lokalnej historii obrazującej kondycję, preferencję i politykę władz miejskich na przestrzeni ostatnich 150 lat. Laureatka jest także autorem siedmiu wystaw autorskich poświęconych tematyce historycznej. Wystawa zatytułowana Jarosławskie Zakłady Fotograficzne (1860-1918), w 2005 roku w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku  wyróżniona została prestiżową statuetką SYBILLI, przyznaną przez ministra kultury i sztuki. Jej dorobek naukowy to 40 dokumentacji naukowo-historycznych na temat kamienic Jarosławia, Przemyśla, Krosna.Na co dzień pracuje w Muzeum - Kamienica Orsettich jako starszy kustosz, podejmuje szereg działań zmierzających do zaszczepienia w młodzieży zainteresowania historią Polski i Jarosławia, uczestnicząc w opracowaniach, pracach komisji konkursowych. Zaangażowała się także w działania samorządu zmierzające do utworzenia pierwszego na Podkarpaciu Parku kulturowego w naszym mieście obejmującego zespoły zabytkowe. Jej prelekcje niejednokrotnie głoszone w Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a umiejętne przekazywanie wiedzy przyczynia się do zwiększenia świadomości historii lokalnej. W czasie wolnym  czyta, interesuje się filmem, polityką historią.

Lidia Tomkiewicz - kategoria: Kultura

Jarosławianka, z zawodu farmaceutka, oficer rezerwy, absolwentka Akademii Medycznej Wydziału Farmacji w Łodzi. Ojciec żołnierz Armii Krajowej, Harcmistrz wywarł duży wpływ na postawę życiową i patriotyczną młodej dziewczyny. Poezją zachwyciła się już w dzieciństwie - słuchając jak rodzice i dziadkowie czytali na głos narodowych wieszczów. Wrażliwość pozwalała widzieć piękno w otaczającym świecie, widoczne to jest w twórczości poetyckiej laureatki. Pierwszy zbiór jej wierszy ukazał się w 2000 roku, zatytułowany Sercem pisane. Poezja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród miłośników królowej literatury. Bóg Honor i Ojczyzna - to najważniejsze wartości poetki dominujące w całej twórczości i którym przez lata pozostała wierna. Po wydaniu pierwszego tomu wierszy, zaistniała konieczność opublikowania kolejnego o szerszej jeszcze zawartości. W ten sposób w roku bieżącym wydany został kolejny zbiór pod tytułem Bogu i Ojczyźnie. Ze względu na wartość tej literatury należy jej się należyte miejsce wśród poezji. Istnieje konieczność jak podaje przyjaciółka laureatki siostra Bernadetta Lipian: (...)  ocalić od zapomnienia , ale również uczynić ją żywą i podać ludziom, szczególnie młodym, by znaleźli w niej wzory życia w pięknym stylu, wzory bohaterów narodowych, gorących patriotów walczących o wolność Ojczyzny (...)".Wiersze poetki publikowane są na łamach czasopism historycznych i popularno-naukowych. Wiersz zatytułowany Kolumbowie opublikowany w kwartalniku Armii Krajowej Akowiec  w 2008 roku wywołał szeroką falę korespondencji oraz  dyskusję, co potwierdza ogromne zapotrzebowanie na poezję z zakresu zagadnień patriotycznych i narodowościowych. Na co dzień swoją twórczością dzieli się z osobami najbliższymi oraz podczas okolicznościowych spotkań w klubach parafialnych. Jak sama o sobie mówi: Pisanie w moim przypadku jest to przyjęcie jednego ewangelicznego talentu jako daru z rąk Stwórcy, jest tez sposobem na życie. Nigdy jednak nie odważyłabym się siebie nazwać poetką (...). Piszę z potrzeby serca, z głębokich pokładów myśli i wybieram słowa, ważę je, analizuję i stawiam na kartkach papieru... przekazuję nastrój, koloryt dnia i historyczny fakt".

Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Jarosławskiej - kategoria: Promocja Miasta

Aeroklub Ziemi Jarosławskiej został powołany 15 kwietnia 2007 roku. Jego zarząd tworzą: Mirosław Fiksa - prezes, Jarosław Orłowski - wiceprezes, Jan Wieczorkiewicz - sekretarz, Witold Gilarski - skarbnik, członkowie:  Zenon Wajda Adam Grenda Jacek Stalski. Funkcję dyrektora Aeroklubu pełni Zenon Wajda - instruktor, pilot szybowcowy, samolotowy, zdobywca tytułu szybowcowego mistrza Polski juniorów. Przez ponad dwa lata działalności Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Jarosławskiej wykazał się dużą aktywnością na płaszczyźnie organizatorskiej, jak również szkoleniowej. Już w pierwszych miesiącach od powstania, działacze zdołali kupić pierwsze urządzenia niezbędne do prowadzenia lotów. Dwubębnowa wyciągarka szybowcowa przyjechała do Jarosławia z odległego Gardelegen w Niemczech. Lotnisko, jakim dysponuje Stowarzyszenie znajduje się w Laszkach - miejscowości oddalonej od Jarosławia o kilkanaście kilometrów. Pierwsze prace polegające na równaniu płyty lotniska prowadzono przez kilka miesięcy. W chwili obecnej działka jest już idealnie przygotowana do startów i lądowań samolotów i szybowców. Jesienią 2007 roku udało się zdobyć fundusze na zakup pierwszego szybowca - „Blanika" L-13. Szybowiec sprowadzono został z Bułgarii, prywatnie kupiony i oddany w użytkowanie Stowarzyszeniu. Jesienią 2007 roku w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie złożono stosowne dokumenty, aby lotnisko w Laszkach wpisać do rejestru miejsc przystosowanych  do startów i lądowań statków powietrznych. Od roku 2008 dyrektor Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej Zenon Wajda posiada uprawnienia instruktora szybowcowego i od tego czasu prowadzi szkolenia. Działalność Stowarzyszenia a charakter edukacyjno-szkoleniowy, pierwsze teoretyczne szkolenie szybowcowe odbyło się już w drugim roku działalności Aeroklubu. Ukończyło je wtedy 18 osób. Członkowie Stowarzyszenia włączają się w życie kulturalne miasta, podczas Dni Jarosławia prezentowali szybowiec jednomiejscowy„Pirat". Zainteresowani mieli okazję wejść do kabiny szybowca i przez chwilę poczuć się jak pilot. Prezentacja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym samym roku pierwszych czterech uczniów-pilotów pod okiem instruktora Zenona Wajdy ukończyło szkolenie praktyczne. W 2008 roku Aeroklub uzyskał pomoc finansową Urzędu Lotnictwa Cywilnego na zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa wykonywania lotów. Spadochrony ratownicze, radiostacje i stacja meteorologiczna - to nowe wyposażenie Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej. Z uwagi na konieczność zapewnienia wykwalifikowanej obsługi technicznej sprzętu latającego, dyrektor Klubu uzyskał licencję mechanika szybowcowego i motoszybowcowego. Aeroklub dzięki temu ma zapewnioną obsługę sprzętu latającego. Aeroklub Ziemi Jarosławskiej propaguje sport szybowcowy poprzez organizację spotkań z uczniami szkół jarosławskich, podczas których piloci przybliżają sporty lotnicze a szczególnie szybownictwo. Dzieląc się pasją latania z tymi młodymi ludźmi, uczą ich jednocześnie bogatej historii lotnictwa, w tym historii i tradycji lotnictwa polskiego.W pierwszej połowie tego roku odbywał się kolejny kurs teoretycznego szkolenia szybowcowego, który ukończyło kolejnych kilkanaście osób, a szkolenie praktyczne w powietrzu jedenaście. W tym gronie znajduje się  jedyna kobieta: Aleksandra Winiarska. We wrześniu 2009 roku Aeroklub wzbogacił się o dwa szybowce szkolno-treningowe „Pirat" SZD-30. W najbliższej przyszłości członkowie Aeroklubu planują zająć się pracami zmierzającymi do wybudowania w Laszkach hangaru o powierzchni 1800 metrów kwadratowych. W planach jest także zakup sprzętu latającego w tym motoszybowca.Dotychczasowe osiągnięcia aeroklubu nie byłyby możliwe gdyby nie bezinteresownie zaangażowanie wielu ludzi ogarniętych pasją latania oraz tych, którzy chcą włączyć się w działania na rzecz społeczności lokalnej, zwłaszcza młodzieży. Jarosław i Laszki za sprawą Aeroklubu trafiły na usta całej lotniczej Polski. Piloci z całej Polski wykorzystują nasze lotnisko w Laszkach do międzylądowań.

Zenon Binowski - kategoria: Sport

Szkoła Podstawowa nr 6 imienia księdza Piotra Skargi to od 27 lat jego miejsce pracy. Przez wszystkie lata pracy pedagogicznej z zapałem wychowuje pokolenia dzieci i młodzieży do sportu i zdrowego stylu życia, w tym głównie do gier zespołowych jak siatkówka, koszykówka i piłka nożna. Jak sam zapewnia te dyscypliny kształtują w młodzieży potrzebę ciągłego doskonalenia i umiejętność pracy w zespole. Osobistym jego sukcesem jako pedagoga są wychowankowie, którzy po latach potrafią nadal systematycznie uprawiać sport i prowadzić zdrowy styl życia. Wielu wychowanków osiągnęło wysoki poziom aktywności fizycznej i zasila szeregi znanych klubów sportowych. Dla młodych ludzi zetknięcie się ze sportem na progu życia miało ogromny wpływ na kształtowanie się ich charakterów oraz wybór zdrowego stylu życia. Poza aspektami czysto sportowymi, na uwagę zasługują także względy społeczne wynikające ze stylu prowadzenia przez laureata zajęć szkolnych. Dzięki niemu wielu młodych ludzi odnalazło swoje miejsce w życiu, dla trudnej młodzieży zajęcia pozalekcyjne prowadzone w Szkole Podstawowej nr 6 stanowią bardzo ważny element wychowania oraz doskonały sposób zagospodarowania wolnego czasu. Niejednokrotnie wpływało to bardzo pozytywnie na późniejszy przebieg ich kariery zawodowej i postawę życiową. Laureat z oddaniem zajmuje się młodzieżą, to autentyczny pasjonat i entuzjasta sportu. Jego charyzma wywarła ogromny wpływ na życie wielu młodych ludzi. Jest bardzo zaangażowany w organizacje cyklicznych turniejów sportowych wspierając akcje charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w latach 1986-1998 trenował sekcję piłki siatkowej dziewcząt, a także szkolił młodych koszykarzy. Obecnie najbardziej angażuje się w kształcenie młodych piłkarzy. Prowadzi drużyny młodzieżowe oraz seniorów. Na poziomie szkoły podstawowej prowadzi zajęcia piłki koszykowej dziewcząt. Wynika to z ogromnego zainteresowania tym sportem wśród uczennic i niestety małymi możliwościami uprawiania przez niej tej dziedziny. To twórca klubu sportowego „SAN JAROSŁAW - PROMOCJA ZDROWIA" działającego w ramach Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, którego jest członkiem zarządu.Jego szerokie zainteresowanie sportem obejmuje także wciąż mało popularną w szkołach dyscyplinę jaką jest Kig - Boxing. Zawodnicy trenujący w ramach Klubu Jarosławskiego Stowarzyszenia Kig - Boxingu zdobywają złote medale na mistrzostwach  Polski. Popierając te inicjatywy pomaga członkom Klubu w organizacji zajęć i zawodów.

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane BUDEXIM S.A. - kategoria: Rewaloryzacja Zabytków

Przedsiębiorstwo Budowlane to sięga 1963 roku. W wyniku przeprowadzonej prywatyzacji w 1996 r. przekształciło się w Spółkę Akcyjną. Firma specjalizuje się w zakresie kompleksowej realizacji obiektów i produkcji wyrobów budowlanych oraz usług sprzętowo-transportowych. Zakres wykonywanych przez ,,BUDEXIM" S.A. robót i usług jest bardzo szeroki. Dysponuje solidną bazą sprzętową i transportową, jak również wyselekcjonowaną i wyspecjalizowaną kadrą posiadającą wysokie kwalifikacje i duże doświadczeie. Firma przez lata z powodzeniem utrzymuje się na rynku, na którym występuje bardzo duża konkurencja. Swoje usługi sprzedaje różnorodnym klientom. Główną formą pozyskiwania zleceń jest udział w przetargach. Spółka nieprzerwanie podnosi swoje kwalifikacje poprzez modernizowanie bazy sprzętowej od pięciu lat wdrożony jest w niej system zarządzania jakością ISO 9001:2000, dzięki któremu nastąpiło zwiększenie wiarygodności firmy oraz jej prestiżu.To laureat wielu prestiżowych w branży budowlanej nagród i tytułów, w tym m.in. nagrody II stopnia dla „Budynku Mieszkalnego w Przemyślu przy ul. Rosłońskiego", wyróżnienia w rankingu „Wehikuł Czasu" w województwie podkarpackim, certyfikatu „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego" przyznawanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie, Certyfikatu za innowacyjny i twórczy wkład w realizację PIW EQUAL. Obecnie firma zatrudnia: 178 pracowników. W chwili obecnej prowadzi miedzy innymi budowę szkolnej sali sportowej w Starym Dzikowie, biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu a także modernizację i rozbudowę zabytkowego obiektu Szpitala SPZOZ w Jarosławi. Budexim od kwietnia 2008 do marca 2009 roku prowadziła przebudowę kamienicy Attavantich w Jarosławiu gruntowne prace remontowe zabytkowej objęły modernizację i adaptację obiektu na cele kulturalne, w tym rekonstrukcję sali lustrzanej, renowację parkietu taflowego oraz stolarki, roboty sztukatorskie i złotnicze elementów ozdobnych sufitu i balkonu. Podczas prac w dzisiejszym Centrum Kultury i Promocji należało zachowywać szczególną ostrożność zwłaszcza przy zrekonstruowaniu sztukaterii, balkonu i balustrad w sali lustrzanej. Specyfika robót wymagała precyzji i szczególnej ostrożności aby zachować możliwie jak najwięcej oryginalnych elementów. Odrestaurowana kamienica Attavantich  pełni swoją właściwą rolę w życiu kulturalnym miasta. Profesjonalnie przeprowadzony remont był możliwy dzięki wykwalifikowanej kadrze. Sprawne kierownictwo i doświadczona załoga są podstawowymi przesłankami wysokiej jakości i terminowości wykonywanych prac.

O-I Produkcja Polska S.A. - kategoria: Przedsiębiorczość

Zakład ten powstał w roku 1974 i od początku był największym i najnowocześniejszym w Polsce producentem opakowań ze szkła białego i kolorowego. Produkuje się w niej ponad 300 asortymentów różnych opakowań. Klientami huty szkła  były i są największe firmy produkujące żywność, w tym liderzy w produkcji odżywek dla dzieci, soków, napojów, alkoholi. Odbiorcami opakowań szklanych z Jarosławia są przedsiębiorcy z Unii Europejskiej i zza wschodniej granicy. W roku 1993 roku zapadła decyzja o prywatyzacji huty szkła Jarosław z udziałem inwestora branżowego Owens Illinois Incorporation ze Stanów Zjednoczonych - największego koncernu w branży opakowań szklanych na świecie. W 2002 roku przedsiębiorstwo przekształcone zostaje w firmę Owens - Illinois Polska S.A., obejmującym swoim działaniem hutę szkła w Jarosławiu oraz w Antoninku - Poznaniu. Razem jednostki te zatrudniają blisko 700 pracowników oraz ściśle kooperują z zewnętrznymi firmami usługowymi, w których zatrudnienie znajduje dalszych 400 osób. Ponadto już nie w ścisłych strukturach Owens Illinois Produkcja Polska S.A., ale w strukturach koncernu  ulokowane są Centrum Serwisowe Maszyn Sp. z o.o. - powstałe we wrześniu tego roku zatrudniające dalsze 30 osób, oraz Recykling Centrum Sp. z. o.o., zatrudniające ponad 80 pracowników. Firma zgodnie z nowym modelem prowadzenia biznesu uległa zmianom organizacyjnym oraz prawnym i przekształciła się w dwie firmy. Są to O-I Produkcja Polska S.A,. której prezesem jest Zygmunt Jamiński oraz O-I Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o., której prezesem jest Adam Gajewski. Huta szkła Jarosław jest obecnie największym zakładem produkcyjnym O-I na świecie. Dzisiejszy zakład to supernowoczesne wanny o wydajności topienia ponad 1200 ton szkła na dobę, 14 linii produkcyjnych Z myślą o zadowoleniu klienta wprowadzono supernowoczesne metody projektowania opakowań. Dział Projektowania Form i Opakowań stał się jednym z dwu europejskich centrów. Jako pierwsza w Polsce, huta szkła w Jarosławiu wdrożyła unikatową technologię formowania wyrobów cienkościennych. Od momentu prywatyzacji blisko trzykrotnie zwiększyła produkcję, a efektem poniesionych inwestycji jest także największy udział w polskim rynku opakowań szklanych - przekraczający 40 %, jak również rosnący poziom lokowania produktów na rynkach zewnętrznych. Wysoką jakość opakowań potwierdza Certyfikat Zapewnienia Jakości ISO 9001 za jakość produktów i wprowadzenie wielopoziomowego systemu kontroli produkcji oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14001. W 1995 roku, z inicjatywy huty powstała firma Recykling Centrum Sp. z o.o.  Zadaniem tej firmy jest pozyskiwanie stłuczki szkła opakowaniowego w oparciu o współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi oraz z organizacjami odzysku. Proekologiczne działania huty to także wymierny udział w wieloletnim partnerstwie z fundacją Nasza Ziemia, Huta wspomagała także samorządy lokalne w zakresie rozbudowy infrastruktury do zbiórki selektywnej szkła. W 2001 roku zakład otrzymał laur Dobroczyńcy Roku w kategorii - ekologia. Huta szkła Jarosław od lat wspiera instytucje niosące pomoc osobom niepełnosprawnym lub znajdującym się w trudnej sytuacji.