Strona główna » O Jarosławiu » Jarosławy » Jarosław 2016
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Jarosław 2016

Laureat Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „JAROSŁAWA 2016"

Fot. Iga Kmiecik

27 sierpnia 2016 r. odbyło się drugie posiedzenie Kapituły powołanej przez Burmistrza Miasta Jarosławia Zarządzeniem Nr 213/2016 w sprawie wyłonienia laureata „Jarosława 2016". Na posiedzeniu zamkniętym, Kapituła w siedmioosobowym składzie, w wyniku tajnego głosowania, wyłoniła jednego laureata Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia.

Statuetkę „JAROSŁAWA 2016" otrzymała LUCYNA PAULO - naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Wynik głosowania:
Lucyna Paulo - 3 głosy
dr hab. Adrienne Körmendy - 2 głosy
doc. dr inż. Ryszard Łubyk - 2 głosy

Głosowali:
Waldemar Paluch - Burmistrz Miasta Jarosławia (przewodniczący)
Tadeusz Chrzan - Starosta Jarosławski
Janusz Dąbrowski - pracownik naukowo-dydaktyczny PWSTE, burmistrz Jarosławia w latach 2002-2006
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman - Rektor PWSTE w Jarosławiu
Bożena Łanowy - przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i rekreacji Rady Miasta
Stanisław Lenar - artysta
Tomasz Piotrów - przedsiębiorca, członek Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej „Rozwój i Postęp".

 

Nominowani do Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „JAROSŁAWA 2016”

12 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Kapituły powołanej przez Burmistrza Miasta Jarosławia Zarządzeniem Nr 213/2016. Zadaniem Kapituły było rozpatrzenie 13 wniosków, które wpłynęły do 5 sierpnia. Po ich przeanalizowaniu pod względem wymagań formalnych określonych w regulaminie, do „JAROSŁAWA 2016" zostało nominowanych pięć osób:

ANNA GAJDA

poetka, emerytowana nauczycielka, pasjonatka literatury

Autorka wierszy i opowiadań. Uczestniczka konkursów literackich. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Wydała wiele zbiorków poezji. Publikowała wiersze w: Kurierze Jarosławskim, Jarosławskim Kwartalniku Armii Krajowej, Głosie Jarosławia, Gazecie Codziennej Nowiny. Działaczka społeczna.

W 1998 roku współtworzyła Grupę Poetycką w Jarosławiu. Od wielu lat współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Jarosławiu, Centrum Kulturalnym w Przemyślu, ze szkołami, przedszkolami, gimnazjami w naszym województwie.

Uhonorowana Złotą Odznaką „Za zasługi dla Jarosławia: (2005) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007).

BRONISŁAW JADOWNICKI

działacz społeczny, wieloletni radny w Gminie Chłopice, Naczelnik Straży Pożarnej w Chłopicach

Swoją działalnością przyczynił się do powstania pierwszego w Jarosławiu Koła Diabetyków działającego od 1999 roku. Uruchomił pierwszą w Polsce szkołę cukrzyków, za którą został odznaczony złotą odznaką przez Zarząd Główny oraz przez Marszałka Województwa. Otrzymał również dyplom uznania Zarządu Wojewódzkiego Regionu Ziemi Przemyskiej. Doprowadził do uruchomienia Poradni Diabetyków w Jarosławiu dla cukrzyków w Przychodni „Almed". Organizator wielu spotkań integracyjnych dla osób borykających się z cukrzycą z wybitnymi lekarzami.

dr hab. ADRIENNE KÖRMENDY

Dzięki działaniom Pani Konsul na rzecz Jarosławskiego Opactwa, Clubu Konsulów Jarosławskiego Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Muzeum Narodowe Budapesztu zadeklarowało wyposażenie odremontowanej po pożarze baszty w kopię gabinetu Franciszka II Rakoczego.

Wspierała inicjatywę utworzenia szlaku turystycznego im. Księcia Rakoczego związanego z historią jarosławskiego opactwa, prowadzącego z Jarosławia przez Słowację na Węgry. Promuje również jarosławskie opactwo i miasto Jarosław jako ośrodek historyczny związany z Księciem Rakoczym, co przyczyniło się do większej aktywności turystycznej w Jarosławiu społeczności węgierskiej.

doc dr. inż. RYSZARD ŁUBYK

nauczyciel Technikum Geodezyjnego, Odzieżowego oraz Drogowo-Geodezyjnego, wykładowca PWSTE w Jarosławiu

Współinicjator budowy, obecnie wyremontowanej fontanny w Parku im. „Baśki Puzon" (1975), inicjator i realizator budowy bloku mieszkalnego przy ul. Dobrzańskiego 2 pod patronatem młodzieży pracującej (oddany w 1975), inicjator budowy bloku przy ul. 1-go Maja (Sikorskiego).

Autor monografii o Jarosławiu „Retrospekcja Przestrzennego Rozwoju Miasta Jarosławia od 1031 do 2006 roku", ponad 20 publikacji wydanych za granicą dotyczących Jarosławia.

Odznaczony Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami młodzieżowymi.

LUCYNA PAULO

pedagog, logopeda i oligofrenopedagog

Wieloletnia dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu, obecnie Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Działaczka społeczna, główna inicjatorka I Powiatowej Konferencji nt. „Alkohol, narkotyki - droga donikąd" w 2000 roku, Inicjatorka autorskiego programu profilaktycznego dla uczniów klas gimnazjalnych, pomysłodawczyni wprowadzenia w Jarosławiu nauczania integracyjnego. Dzięki inicjatywie pani Paulo powstały klasy integracyjne w SP nr 11 oraz PG nr 2. Wielokrotnie odznaczana na szczeblu centralnym i wojewódzkim.